Internationale oproep tegen nieuwe WTO-top

Our World is Not For Sale

09 juli 2008
Opinie

Internationale oproep tegen nieuwe WTO-top

De directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en voormalig commissaris van handel van de Europese Unie, Pascal Lamy, organiseert midden in de zomervakantie een 'selecte WTO-top' om te proberen de vastgelopen (vrij)handelsorganisatie vlot te trekken. Lamy wil de Doha Ontwikkelings Ronde afsluiten voor het aftreden van de Amerikaanse president Bush eind 2008.

Lamy heeft voor 21 juli een ministeriële conferentie uitgeroepen en daarvoor een dertigtal landen uitgenodigd. Het doel is om overeenstemming te bereiken over het weer op gang brengen van de zogenaamde Doha Ronde over liberalisering van de handel. De Doha Ronde gaat niet alleen over de ‘pure’ handel (in goederen) maar ook over de liberalisering van diverse soorten overheidsbeleid.
Op de ministertop staat de afstemming tussen de uitgangspunten voor liberalisering van het landbouw- en industriebeleid centraal. Ook staan de liberalisering van (overheids)diensten, handel in intellectueel eigendomsrecht, visserij, anti-dumping en geografische indicaties op de agenda. Gezien de grote onderlinge onenigheid tussen de WTO-lidstaten is het niet ondenkbeeldig dat voorzitter Lamy een “deal” zal forceren met een door hem zelf samengestelde onderhandelingstekst.
Progressieve organisaties over de hele wereld hebben zware kritiek op de gang van zaken. De Doha Ontwikkelings Ronde werd ingezet kort na de aanslagen van 11 september 2001 zonder dat pressiegroepen enige politieke ruimte hadden. Sinds 2001 worden de onderhandelingen overschaduwd door de (indirecte) belangen van de transnationale ondernemingen en krijgen de voorstellen van de meeste ontwikkelingslanden weinig steun.
Uitvoering van de Doha-ronde zal vooral negatief uitpakken voor de positie van boeren, vissers, arbeiders, vrouwen en minderheden, en voor klimaat en milieu. De huidige systeemcrises, met name die op het gebied van klimaat en voedsel, tonen volgens velen aan dat het economische beleid juist niet langer mag ‘voortdenderen’. Een herevaluatie daarvan en de instelling van alternatieven die echt in het belang zijn van de armen en het milieu zijn noodzakelijk.
Het internationale platform Our World is Not For Sale – waarin veel zuidelijke organisaties actief zijn - heeft daarom opgeroepen om overal lokaal protest en verzet te organiseren tegen de ‘herstart van Doha’. De oproep wordt ook in Nederland ondersteund.