Internationale Vrouwendag: Afrika heeft nog lange weg te gaan

Als vrouwen winnen, wint Afrika

(Haytam123258)

Vrouwelijke landbouwer aan het werk,

Ook al maken vrouwen de helft van de bevolking uit, toch liggen zij in Afrika achterop op mannen op politiek, sociaal en economisch vlak. Mijn motto is altijd geweest: een vogel kan maar vliegen als hij over twee vleugels beschikt. Te lange tijd is Afrika door mannen gedomineerd geworden en voor mij is dat de spreekwoordelijke vogel met slechts één vleugel. Als Afrika wil schitteren zal de actieve participatie van vrouwen nodig zijn.

Er zijn nochtans mooie voorbeelden die wijzen op vooruitgang. Ellen Johnson Sirleaf deed in Liberia fantastisch werk als eerste vrouwelijk verkozen staatshoofd. Ze verdient een compliment voor de wijze waarop ze haar land uit het conflict heeft geleid.

De beheerste manier waarop Ellen Johnson Sirleaf de macht heeft overgegeven aan haar opvolger George Weah, na diens electorale overwinning in 2017, verdient evenzeer respect. Ze is de terechte winnares van de Ibrahim Prize for African Leadership, ook hier was ze de eerste vrouw. Dat is een belangrijke mijlpaal, of in de woorden van Mo Ibrahim zelf: ‘deze award is een sterk signaal voor alle Afrikaanse vrouwen en meisjes dat zij mee kunnen ijveren voor verandering.’

Vrouwelijke vertegenwoordigers in stijgende lijn

Vrouwen doen dat ook. In de politiek gaat het aantal verkozen vrouwen in stijgende lijn. Tussen 2005 en 2015 hebben alle Afrikaanse naties het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers zien stijgen. Of dat nu in kleine stapjes of reuzenpassen is, als vrouwen in regeringen of parlementen zitten en mee het beleid uitmaken, vaart de maatschappij daar beter mee.

Vrouwen vormen de ruggengraat van de Afrikaanse economie. Ze zijn de eerste producenten en verwerkers van voedsel, en dragen op deze manier enorm bij aan de Afrikaanse landbouw en rurale economie.

Meer dan de helft van de economisch actieve vrouwen in Afrika verdient een inkomen in de landbouw. Ze staan aan het hoofd van een meerderheid van kleine en middelgrote ondernemingen. Toch beheren ze slechts een schamele vijftien procent van de gebruiksrechten van grond en bezitten ze slechts één procent van de landbouwgrond. Amper vijf procent van de landbouwvoorlichting gaat naar vrouwen en ze ontvangen minder dan tien procent van de beschikbare financiële kredieten.

(CC Diksha41)

Vrouwelijke landbouwers nabij een Cashew boerderij nabij in Nambiza, Mozambique

Verspilling van vrouwelijk potentieel

Dit mag niet langer zo blijven doorgaan. Uit mensenrechtenoverwegingen, het streven naar een meer rechtvaardige en gelijke wereld, maar evengoed vanuit een gezonde financiële reflex, pleit de Afrikaanse Ontwikkelingsbank voor een beleid dat vrouwen aanspoort om te werken, om te ondernemen, om deel te nemen aan de ontwikkeling van de markt. Belangrijk economisch potentieel wordt verspild als de kansen van vrouwen tot dit soort zaken worden ontnomen.

Ik ben proMO*

 

Steun ons unieke non-profit mediaproject en word proMO*.

Je ontvangt ons magazine en geniet van een pak andere voordelen

Je maakt MO* mee mogelijk en steunt ons in onze missie.

Voor € 4,60/maand of € 60/jaar.

Ik word proMO*

Onlangs hebben we een marktonderzoek gedaan naar de verspilling van vrouwelijk potentieel. De resultaten zijn onthutsend. Ze wijzen op een kloof van 42 miljard dollar tussen mannen en vrouwen wat betreft de toegang tot financiering. De financiële kloof voor landbouwvrouwen alleen al is 15,6 miljard dollar.

Mochten vrouwelijke boeren dezelfde toegang hebben tot financiële middelen als mannen, dan zouden zij de opbrengst van hun oogst met twintig tot dertig procent kunnen opdrijven. Honderd tot honderdvijftig miljoen mensen zouden hiermee uit de honger worden getild. De genderongelijkheid op dit vlak dichten zou er ook toe leiden dat de voedselzekerheid toeneemt en het leven van de groeiende Afrikaanse bevolking aanzienlijk verbetert.

Als vrouwen winnen, wint Afrika

Gendergelijkheid is een hoofdonderdeel binnen onze ‘Hoge 5 Strategie’. Gendergelijkheid is een streven dat we meenemen in al onze beleidsbepalingen en ontwikkelingsdoelstellingen. We ondersteunen initiatieven tot hervormingen inzake gendergelijkheid in al onze lidstaten in Afrika. We ontwikkelden een systeem om gendergelijkheid te monitoren (Gender Marker System) en namen genderspecialisten in dienst.

We doen onderzoek naar gender in al onze lidstaten en we zullen dit jaar voor het eerst de Afrika Gender Index 2018 en de eerste Afrika Gender Scorekaart lanceren. In 2018 zullen we ook de Multilaterale Ontwikkelingsbank Gender-top voorzitten.

Onze investeringen focussen op de ondersteuning van vrouwen en helpen hen om uit de armoede te geraken. Eén van de verwezenlijkingen is de Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA), een hefboomfonds dat in een eerste fase driehonderd miljoen dollar zal ophalen en tegen 2025 tot drie miljard dollar zal kunnen inzetten voor vrouwen in de bedrijfswereld.

Er is nog een lange weg te gaan en nog veel werk te verrichten. Verandering komt er maar met een samenwerking van alle lagen van de maatschappij.

Als vrouwen ondersteund worden, dragen zij enorm bij. Als vrouwen winnen, wint Afrika. En dat is iets waaraan we moeten werken en dat we moeten vieren, niet enkel op 8 maart, maar elke dag van het jaar.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.