'Je suis Raif'

Het is vrijdag 9 januari. De wereld is nog steeds in schok na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs. Wereldleiders maken zich op voor de grote demonstratie in de Franse hoofdstad voor de vrijheid van meningsuiting. Ondertussen gaat de deur open in een Saoedische cel.

  • © Private 'De Saoedische autoriteiten voeren een meedogenloze campagne om vreedzame activisten de mond te snoeren.' © Private

Een bewaker leidt Raif Badawi naar een politiebusje. Hij wordt gebracht naar het plein voor de Al-Jaffali moskee in Jeddah, geboeid aan handen en voeten, zijn gezicht onbedekt. Omringd door een menigte en een enorme veiligheidsmacht, krijgt Raif 50 zweepslagen op rug en benen. Raif richt zijn gezicht naar de hemel, kromt zijn rug, geeft geen kik maar lijdt duidelijk pijn. De hele beproeving duurt 15 minuten, zonder enige pauze. Daarna wordt hij weer in de bus gezet en weggevoerd naar de gevangenis.

Raif is een blogger die niet bang is om voor zijn mening uit te komen. Op zijn blog trekt hij kritisch van leer tegen de overheid, religie en andere maatschappelijke thema’s. Voor zijn scherpe pen werd hij in 2014 veroordeeld tot 10 jaar cel, een boete van -omgerekend- 226.000 euro, een reisverbod van 10 jaar en 1000 zweepslagen. De zweepslagen worden in wekelijkse sessies van 50 slagen gegeven. De zweepslagen van vorige week vrijdag waren slechts een voorbode, Raif heeft nog 19 vrijdagen van geseling voor de boeg.

Raif heeft ondertussen contact gehad met zijn vrouw, Ensaf, die politiek asiel kreeg in Canada. Hij heeft heel veel pijn en ze vreest dan ook dat hij een tweede sessie niet zal aankunnen. Ze bracht ook haar drie jonge kinderen op de hoogte, zodat ze het niet via vriendjes te weten zouden komen. Ensaf stelt moedig dat ze zal blijven vechten om haar man vrij te krijgen en gelooft dat internationale druk het verschil kan maken.

De Saoedische autoriteiten voeren een meedogenloze campagne om vreedzame activisten de mond te snoeren.

De Saoedische autoriteiten voeren een meedogenloze campagne om vreedzame activisten de mond te snoeren. Maatregelen zoals erg zware gevangenisstraffen en lijfstraffen worden daarbij niet geschuwd. Straffen zoals zweepslagen die niet alleen gruwelijk en mensonterend zijn, maar ook verboden zijn volgens het internationaal recht. De Saoedische autoriteiten tonen hiermee een weerzinwekkende minachting voor de meest elementaire beginselen van de mensenrechten.

De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur in die eerste dagen van 2015. De mensenrechten worden in het hart getroffen. En de reactie is fel en mooi. Men stapt wereldwijd solidair mee in marsen en schreeuwt ‘je suis Charlie’ uit volle borst. Regeringsleiders veroordelen de aanslagen scherp. Ook Saoedi-Arabië veroordeelde ‘deze laffe daad’ maar scherpte ondertussen wel de gesel voor Raif. Twee maten, twee gewichten?

Vrijheid van meningsuiting is universeel, ze geldt voor iedereen, voor de redactie van Charlie Hebdo en voor Raif. Elke schending ervan verdient een even sterk antwoord, een even sterke veroordeling. Raif is Charlie, Charlie is Raif.

Voor Raif alsnog geen grote mars, geen notabelen verenigd op één rij.

En ook al komen de eerste reacties en veroordelingen op de foltering van Raif binnen, toch klinken ze niet zo sterk. Voor Raif alsnog geen grote mars, geen notabelen verenigd op één rij.

Op de vooravond van de tweede sessie zweepslagen hebben de Saoedische autoriteiten de kans om hun schandelijk mensenrechtenbeleid bij te stellen. Ze moeten enkel een halt toeroepen aan de onmenselijke straf die Raif opnieuw te wachten staat.

Op de vooravond van de tweede sessie zweepslagen heeft de internationale gemeenschap de kans én de plicht een vuist te maken voor Raif. Om een vuist te maken, telkens dat de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden. Alleen zo kunnen we dit recht beschermen, voor iedereen.

Duizenden activisten wereldwijd kropen al in hun pen om Raif vrij te krijgen en de eerste demonstraties voor Saoedische ambassades zijn een feit. Deze week vierde Raif zijn verjaardag in de cel, geef hem alsjeblief jouw stem cadeau. Want ook wij zijn Raif.
 
Karen Moeskops is directeur van Amnesty International Vlaanderen

PS. Net zoals in Polen, Duitsland, Canada, Nederland en tal van andere landen, zal Amnesty International ook in België iedere donderdag voorafgaand aan de zweepslagen actie voeren voor de Saoedische ambassade. Je bent van harte welkom. Op het internet loopt bovendien een spoedactie voor Raif Badawi

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift