Kernenergie blokkeert weg naar New Green Deal

Women in Europe for a Common Future

18 februari 2009
Opinie

Kernenergie blokkeert weg naar New Green Deal

Vrouwen-, inheemse-, milieu-, en jongerengroepen vanuit de hele wereld roepen op tot actie om kernenergie buiten de het Clean Development Mechanism te houden. Ze vinden dat kernenergie de weg naar een New Green Deal blokkeert en het klimaat schaadt.

De groeperingen uiten hun bezorgdheid omdat in de komende maanden regeringen over de hele wereld de beslissing zullen nemen over het al dan niet opnemen van kernenergie in het CDM, of de opvolger daarvan of in een ander financieel mechanisme in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties on Climate Change.
Kaisha Atakhanova, voorzitter van het Eco-Forum van NGO’s Kazachstan zegt: “De vrouwen en andere grote groepen vrezen dat als kernenergie in aanmerking komt voor het CDM in het kader van het Kyoto-kader of de opvolger daarvan, het toegang zal verkrijgen tot nieuwe bronnen van financiering, en zal worden beschouwd alsof het de zegen van de Verenigde Naties heeft ontvangen als een groene energie-oplossing. Ik kom uit een land dat 50 jaar heeft geleefd onder Sovjet nucleaire activiteiten en we zien de vreselijke gevolgen voor onze bevolking. Kleinkinderen van vrouwen die werden blootgesteld aan straling hebben ernstige gezondheidsproblemen, erger dan de generaties die rechtstreeks zijn blootgesteld.”
Sabine Bock, directeur van Women in Europe for a Common Future Duitsland, zegt: “Rekening houdend met het 2008-scenario gepubliceerd door het Internationaal Energie Agentschap en de OESO, waaruit blijkt dat zelfs een grote, vier-voudige uitbreiding van kernenergie in 2050 slechts een marginale verlaging (4%) van de uitstoot van broeikasgassen zou opleveren, willen wij onze grote zorg uiten, omdat kernenergie een bedreiging is voor de menselijke overleving bij elke stap vanaf de uraanwinning tot de productie van afval. Er is niet een onderdeel van de kerncentraleketen die niet in tegenspraak is met de mensenrechten van inheemse bevolkingen, de rechten van de vrouw en de rechten van toekomstige generaties “.

In tegenspraak met groene economie

Sascha Gabizon, uitvoerend directeur van WECF zegt: “In tijden van financiële crisis en baanonzekerheid, zou de viervoudige kernenergie expansie ter vermindering van de CO2-uitstoot van slechts 4% naar schatting 3,000 miljard USD kosten, wat in totale tegenspraak is met de groene economie, omdat kernenergie weinig banen en gevaarlijk werk creëert . ”
Mildrid Mekandla, directeur Earth Care Afrika Zimbabwe zegt: “Met hetzelfde bedrag kunnen we 150.000.000 arme huishoudens inzetten als netto-hernieuwbare energie-producenten, waardoor miljoenen waardige en gezond banen worden ontwikkeld, het uitsparen van CO2-emissie tot stand komt, energie-kosten worden bespaard, de levensstandaard wordt verbeterd, in conclusie : de bestrijding van armoede en het besparen klimaat tegelijkertijd.
De Major Women’s Group en andere belanghebbenden vragen aan de afgevaardigden van het UNEP-regering Raad:

  1. een verklaring te geven om wereldoverheden te adviseren om nuclaire energie buiten de CDM(of opvolger) of iedere andere UNFCCC mechanisme te houden, omdat het in conflict is met de doelstellingen van de CDM van milieu-integriteit en de bevordering van duurzame ontwikkeling.

  2. In plaats daarvan zou de UNEP GC een voorstel moeten maken voor een vereenvoudigd CDM-mechanisme voor duurzame energie projecten in het huishouden en gemeenschaps niveau, inclusief een betere financiering voor kleinere schaal en cutting-edge technologie projecten. Dergelijke projecten moeten worden ontwikkeld in overleg met de plaatselijke gemeenschappen, met inspraak van vrouwen, en moet het moet toegankelijk zijn voor hen. Om dit te bereiken moet er een vereenvoudigde registratieprocedure komen voor microprojecten (<15,000 tCO2 eq / jaar), alsook de oprichting van gespecialiseerde Designated Operational Entities (DOEs) voor kleine gemeenschappen projecten.

  3. De UNEP GC dient echter te bevorderen dat de Annex 1-landen, uitstoot moeten verminderen als eerste stap in hun eigen land de vermindering van uitstoot in een eerste stap in hun eigen land wat wordt aanbevolen door het IPCC. Het gebruik van het CDM compensatie mechanisme mag aleen gebruikt worden voor echt duurzame energie-efficiëntie en hernieuwbare energie projecten en zij moeten voldoen aan de Gold Standard criteria.