Kunnen we nu eindelijk de corona-app definitief begraven?

Kati Verstrepen (Liga voor Mensenrechten)

Opinie

Mensenrechten mogen niet sneuvelen tijdens pandemie

Kunnen we nu eindelijk de corona-app definitief begraven?

23 april 2020
Kunnen we nu eindelijk de corona-app definitief begraven?
Kunnen we nu eindelijk de corona-app definitief begraven?

Het lijkt erop dat de corona-app zijn status als wondermiddel verloren heeft. En dat is maar goed ook. Uit een bevraging van de Liga voor Mensenrechten bleek dat slechts 6% van de bevolking geen enkel probleem had met het gebruik van een corona-app. Maar dus 94% van de ondervraagden wel. Terwijl  minstens 60% van de bevolking de app moet gebruiken, om tot een waardevol resultaat te komen.

CC BY 2.0 Pixabay

Het lijkt erop dat de corona-app zijn status als wondermiddel verloren heeft. En dat is maar goed ook. Er is geen draagvlak in ons land voor zulke indringende technologie. Uit een bevraging van de Liga voor Mensenrechten bleek dat slechts 6% van de bevolking geen enkel probleem had met het gebruik van een corona-app. Maar dus 94% van de ondervraagden wel. Terwijl toch minstens 60% van de bevolking de app moet gebruiken, om tot een waardevol resultaat te komen.

Uit een bevraging die de Liga voor Mensenrechten de voorbije week organiseerde, blijkt dat slechts 6% van de ondervraagden geen enkel probleem heeft met een corona-app. Dat is een groot verschil met wat sommigen, die de app als de heilige graal voor de exitstrategie beschouwden, ons haast lieten geloven.

Zo goed als de helft van alle ondervraagden gaf aan dat ze zouden weigeren om de corona-app te gebruiken. Dat bleek al eerder uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen, maar werd met deze poll nog duidelijker. Want ook de andere helft van de ondervraagden zou zo’n app alleen maar overwegen, als daar strenge voorwaarden aan gekoppeld worden. Zoals: het tijdelijke gebruik van de app, de zekerheid dat de gegevens niet opgeslagen worden in een centrale databank en de garantie dat de gegevens volstrekt anoniem en vergrendeld opgeslagen worden. Intussen blijkt dat er geen enkele garantie is om te voldoen aan deze voorwaarden. Kunnen we nu eindelijk de corona-app definitief begraven?

Nog niet overtuigd? Ik neem er nog een paar argumenten bij.

Zelfs al zouden we er in geslaagd zijn om 60% van de bevolking de app te laten gebruiken, dan nog zou deze geen enkele bijdrage leveren aan een virusvrije samenleving

Zelfs al zouden we er in geslaagd zijn om 60% van de bevolking de app te laten gebruiken, dan nog zou deze geen enkele bijdrage leveren aan een virusvrije samenleving. Dat zeg ik niet. Dat blijkt uit een onderzoek van een groep wetenschappers van de universiteiten van Utrecht en van Umea uit Zweden.

We leven hier niet in China en gelukkig zijn er binnen de EU strenge regels rond privacy. Daardoor kun je de app niet gaan verplichten. Ook de bevoegde minister moest dit op een bepaald moment schoorvoetend toegeven op de radio. Zonder verplichting geraak je immers nooit aan 60%.

Deze week zei professor Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen in De Afspraak dat ongeveer de helft van de besmettingen gebeurt door mensen die niet eens weten dat ze besmet zijn. Ook zijn argument ondermijnt volledig de zogezegd grote meerwaarde van de corona-app. Want op het moment dat jezelf te weten komt dat je besmet bent, kan het immers al te laat zijn.

En wat dan met het argument van de grote sociale druk? Even leek het erop dat de corona- app het toegangsticket voor het sociale leven zou gaan worden. Dat vonden wij een ware nachtmerrie. Stel je voor dat je baas je vraagt om de app te gebruiken. Kun je dan weigeren? Of verzuurt dit dan de relatie met je werkgever? En wat als je alleen op het openbaar vervoer mag of in een restaurant, nadat je via de app kunt aantonen dat je niet besmet bent? Het lijken ingrediënten uit een dystopische televisieserie. Maar de laatste tijd kwamen ze toch behoorlijk dichtbij. Gelukkig is er voortschrijdend inzicht. Net zoals in de politiek.

Mensen zijn bezorgd omdat er “van alles boven hun hoofd beslist wordt, waar ze geen vat op hebben”

Uit onze bevraging bleek ook nog dat de mensen echt wel bezorgd zijn omdat er “van alles boven hun hoofd beslist wordt, waar ze geen vat op hebben.” Gisteren lekte een intern rapport van de GEES uit. Verschillende wetenschappers reageerden boos en teleurgesteld. Dit zorgt alleen maar voor meer verwarring bij de mensen. Terwijl zij net om duidelijke, wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen vragen en om meer transparantie. Lees: zonder die voortdurende politieke filter. Heel wat deelnemers bedankten ons omdat er “nu eindelijk wel eens naar hun mening gevraagd werd.”

Die mening is klaar en duidelijk. 94% wil geen corona-app. Kunnen we nu eindelijk de corona-app definitief begraven?

Kati Verstrepen is voorzitter van de Liga voor Mensenrechten