Laat Griekenland uit de eurozone stappen

Christophe Vanhoutte

04 juli 2012
Opinie

Laat Griekenland uit de eurozone stappen

Laat Griekenland uit de eurozone stappen
Laat Griekenland uit de eurozone stappen

Christophe Vanhoutte is student aan de faculteit economie en management van de Hogeschool-Universiteit Brussel. Hij studeerde dit academiejaar een semester economie aan de Aristotelesuniversiteit van Thessaloníki. Hij bepleit waarom Griekenland tijdelijk uit de eurozone zou moeten stappen.

Geachte Europese leiders,

Voor mijn vertrek en tijdens mijn verblijf in Griekenland heb ik de actualiteit over de Griekse crisis met extra aandacht gevolgd. En ik heb gemerkt hoe u ontzettend veel moeite deed om Griekenland binnen de eurozone te houden. Op korte periode heeft u, samen met het IMF, verschillende noodfondsen met ettelijke miljarden euro’s gecreëerd waarvan er al een heleboel naar Griekenland zijn gegaan.

Maar het lijkt niets te helpen. De Griekse economie blijft slabakken met enorme werkloosheid tot gevolg. De Grieken zelf zijn u niet dankbaar, want in de twee Griekse verkiezingen die ik dit semester vanop de eerste rij heb meegemaakt, werden de pro-Europese partijen zwaar afgestraft. En de ratingbureaus hechten nauwelijks geloof in de Griekse relance. Maar toch blijft u hardnekkig proberen Griekenland in de eurozone te houden.

Nieuwe bubbel

Of u nu echt bezorgd was om het welzijn van de Grieken, of u eerder vreesde dat de eurozone zou uiteenspatten met een Griekse exit is me niet helemaal duidelijk. Door geld te blijven storten naar Griekenland creëert u een verkeerde illusie. Het lijkt alsof het land terugdraait doordat het zijn ambtenaren kan doorbetalen en zijn schulden op korte termijn met schulden op lange termijn betaalt.

Maar deze situatie is niet meer dan een nieuwe bubbel. De Griekse crisis is een structurele crisis. Dat wil zeggen dat er structurele maatregelen moeten worden genomen. De vele miljarden zorgen ervoor dat Griekenland op korte termijn gered is, maar zijn geen duurzame oplossing.

Lijden onder de euro

In heb nu een semester als Erasmusstudent in Griekenland met redelijk wat Grieken gesproken. En ik heb gemerkt dat de Grieken erg lijden onder de euro. De werkloosheid is hoog, de lonen zijn gezakt en de prijzen in de winkels zijn gestegen. Ik betaal in België trouwens zelf een stuk minder voor de dagdagelijkse aankopen.

En het ergste is dat er geen zicht is op beterschap uit deze onhoudbare situatie van lage lonen en hoge prijzen. De prijsstijgingen zijn enerzijds het gevolg van de vele nieuwe belastingen die de overheid moest invoeren om in de euro te blijven. Anderzijds zijn ze het gevolg van de euro zelf. De eenheidsmunt zorgt ervoor dat Griekenland geen eigen muntbeleid meer kan voeren waardoor een broodnodige devaluatie niet mogelijk is.

Laten we eerlijk zijn, de Griekse economie speelt niet mee op het level van de Duitse. Dit is zeker geen blaam of verwijt naar de Grieken, maar dit zou een signaal moeten zijn voor de Europese leiders om de Grieken wat tijd te geven.

Daarom vraag ik u, heren, geef de Grieken alstublieft een pauze. Laat dit hevige gevecht stoppen om de Grieken kost wat het kost in de eurozone te houden. De Grieken lijden eronder en de andere Europese landen kreunen om Griekenland in de eurozone te houden. De Griekse economie was gewoon nog niet klaar voor de eurozone, waarin ze met dezelfde valuta onder meer met Duitsland moesten concurreren.

Gecontroleerde, tijdelijke uitstap

Griekenland zit in een economische val waar het niet gemakkelijk uit zal geraken. Het zal pijn doen om er op korte termijn terug bovenop te komen. Ik stel voor om Griekenland gecontroleerd uit de eurozone te laten stappen. Geef het land op die manier de kans om zijn munt te devalueren en zo op middellange termijn een concurrentievoordeel te creëren. Om op lange termijn een voordeel te creëren zullen de Grieken iets aan de structuur van hun economie moeten doen.

Dit zal het meeste pijn doen. De Grieken zullen moeten sleutelen aan de wijd verspreide corruptie en ervoor zorgen dat hun economie aan competitiviteit wint in deze geglobaliseerde wereld. Het zou beter zijn dat de EU-ondernemers aangemoedigd worden om naar Griekenland te gaan, in plaats van dat ze miljarden illusies in de vorm van euro’s stortten.

Zorg ook voor een pad waardoor de Grieken binnen enkele jaren terug tot de eurozone kunnen behoren. Leg ook duidelijk uit wat er gaat gebeuren met Griekenland, de uitstaande leningen, … Het is namelijk voor een groot stuk de onduidelijkheid die nervositeit op de markten creëert. Een gecontroleerde uitstap uit de euro vermijdt chaos en geeft de Grieken terug toekomstperspectieven.

De eurozone is samen met het Erasmusprogramma één van de grootste successen van Europa, maar geef toe, misschien is het met de eurozone net iets te snel gegaan.

Met vriendelijke groeten,

Christophe Vanhoutte, student

© 2012 — StampMedia — Christophe Vanhoutte