Liever onkruid dan zigeuners?

Koen Geurts

12 mei 2010
Opinie

Liever onkruid dan zigeuners?

Liever onkruid dan zigeuners?
Liever onkruid dan zigeuners?

De stad Brussel wil mosterdplantjes zaaien als middel om zigeuners weg te houden van de terreinen aan de Oorlogskruisenlaan in Neder-Over-Heembeek. Zigeuners maken blijkbaar geen deel uit van de 'biodiversiteit' in het hart van Europa.

‘Het mosterdzaad heeft als kenmerken dat het heel klein is, maar heel snel een heel veld met planten kan bedekken. Daardoor wordt die grond vruchtbaar én heeft het onkruid geen plaats om te groeien.’ Dat vinden we terug op internet als we zoeken naar de functie van mosterdplantjes. En tegelijk verklaart het ons direct de ‘twee vliegen in één klap’ waarover de Brusselse schepen Mampaka het heeft wanneer hij vertelt over zijn plan om mosterdplantjes te zaaien als middel om zigeuners weg te houden. Toegegeven, een betere symboliek kon er niet bedacht worden.
Nochtans zijn niet alle boeren het erover eens. Velen onder hen houden niet zo van mosterdplanten en vinden het maar onkruid. ‘Als er eenmaal mosterdzaad in de bodem zit, kan je verder niks meer met de grond doen,’ luidt het. De Brusselse schepen meent zo nochtans de oplossing gevonden hebben om ‘meer biodiversiteit’ te creëren in Brussel. Dat zigeuners hiervoor moeten wijken lijkt evident. Zij maken blijkbaar geen deel uit van de ‘biodiversiteit’ in het hart van Europa.

Gebrek aan woonwagenterreinen

Het probleem van gebrek aan woonwagenterreinen in Brussel is ondertussen bekend. Al in 2004 keurde het Brussels Parlement daarom een resolutie goed om meerdere doortrekkersterreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te creëren omwille van het grote aantal doortrekkers in Brussel als centrumstad. Een resolutie die sindsdien volledig dode letter bleef. Het enige officiële terrein dat op dat moment in Haren was gevestigd, werd in 2006 gesloten in afwachting van een heraanleg van het terrein.
De groepen woonwagenbewoners die sindsdien Brussel aandeden, zetten zich voornamelijk op een militair terrein in Neder-over-Heembeek. Het terrein werd door de stad ontoegankelijk gemaakt omdat het ontbrak aan elke vorm van beheer en daardoor uiteraard voor overlast zorgde. Op de dringende verzoeken om een tijdelijke oplossing voor de woonwagenbewoners uit te werken, werd sindsdien door het stadsbestuur geen gehoor gegeven.
Toen families van woonwagenbewoners vorig jaar in hun hopeloze zoektocht naar een standplaats zich daarom installeerden op een publiek terrein aan de Vuurkruisenlaan in Neder-over-Heembeek sloeg Brussel opnieuw alarm. En nu komt de schepen bevoegd voor Groene Ruimten met een biologische oplossing: mosterdgras. De vraag of de Rom- en Manoesj-families waar het om gaat, misschien dan geen andere plekken zullen gaan opzoeken in Brussel werd nog niet gesteld. Alhoewel we weten dat ‘onkruid kruipt…’, zijn dit zorgen voor later.

25 families

De heraanleg van het terrein in Haren liep gedurende de voorbije jaren veel vertraging op. Elk jaar werden de plannen doorverwezen naar het jaar erop. Momenteel staan de werken gepland voor dit najaar. Wanneer deze afgelopen zijn, zullen er 25 families telkens maximaal twee weken kunnen verblijven. Een goede zaak, al zullen de tientallen andere families die tijdens het jaar Brussel aandoen, verder verwezen worden naar illegale standplaatsen, met alle gevolgen van dien.
De ervaring leert dat op professioneel beheerde woonwagenterreinen de overlast tot een minimum wordt beperkt. Voor Brussel is er dus nog een erg lange weg af te leggen. De erkenning van de woonwagen als volwaardige woonvorm, zoals in Vlaanderen al gebeurde in 2004, zou een eerste stap in de goede richting kunnen betekenen.
Maar gezien de recente uitspraken van de Brusselse schepen zal er zich eerst een nieuw inzicht moeten ontwikkelen, namelijk dat woonwagenbewoners niet zomaar zoals onkruid weg te jagen vallen, maar dat ze een duidelijke plaats moeten krijgen in de samenleving. Alleszins is dat de eeuwenlange verzuchting van Roma en andere zigeunergroepen, alhoewel die door de rest van de samenleving niet steeds zo wordt begrepen.
Koen Geurts
Stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners
Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel