Maak oorlogstransporten in België onmogelijk

Vredesactie

11 maart 2008
Opinie

Maak oorlogstransporten in België onmogelijk

Maak oorlogstransporten in België onmogelijk
Maak oorlogstransporten in België onmogelijk

In 2003 bleek ons land een logistieke draaischijf voor de oorlog tegen Irak en dat is nu 5 jaar na de Irak-oorlog nog steeds het geval. Momenteel rijden weer een hoop treinen met Amerikaans oorlogsmaterieel naar Antwerpen om verscheept te worden naar Irak.

Vredesactie vraagt dat de NAVO-akkoorden die deze transporten mogelijk maken, opgezegd worden. Vredesactie wil dat een einde komt aan de Amerikaanse bezetting van Irak en stapt daarom mee op in de anti-oorlogsmanifestatie op 16 maart. Maar Vredesactie wil ook dat er een einde komt aan de militaire structuren die dit mogelijk maken en organiseert daarom op 22 maart de internatioanle actie NATO GAME OVER.
Als het stopzetten van de Belgische oorlogsbijdrage botst met de NAVO-verplichtingen, dan is het tijd om de NAVO in vraag te stellen.

Oorlogstreinen naar Antwerpse haven

In 2003 bleek ons land een logistieke draaischijf voor de oorlog tegen Irak. Treinen beladen met Amerikaans oorlogsmateriaal reden vanuit de Amerikaanse basissen in Duitsland naar Antwerpen om vandaar naar de Golfregio verscheept te worden. Onze regering stelde tegen de oorlog te zijn, maar liet de VS ongestoord het Belgische grondgebied gebruiken voor oorlogsdoeleinden.
Reden: NAVO-akkoorden, waarvan de naleving belangrijker bleek dan de naleving van het VN-Handvest. Ons NAVO-lidmaatschap impliceert blijkbaar dat we gebruikt worden in Amerikaanse oorlogen tegen onze wil.

Pantsereenheid naar Irak

Nu, 5 jaar later, gaat dit nog altijd door. Momenteel rijden de eerste treinen naar Antwerpen voor de verplaatsing van één van de grote pantsereenheden, de 2nd Brigade, 1st Armored Division, vanuit Duitsland naar Irak. Deze eenheid begon vorige week in te pakken op de Baumholder-basis in Duitsland. Op 15 maart wordt de USNS GILLILAND in de Antwerpse haven verwacht om dit militair materieel op te pikken.
Ondertussen komen de treinen aan in het Vrasenedok bij de HesseNoordnatie-terminal aan kaaien 1237-1239. Einde maart, begin april, als alle oorlogsmateriaal verscheept is, vertrekken de 3800 soldaten per vliegtuig naar Irak. Zij zullen uiteindelijk posities innemen ten zuiden van Bagdad. Vanaf nu tot november vertrekken nog 4200 andere soldaten uit diverse eenheden.

Oorlogen vertrekken van hier

Zonder hulp vanuit Europa kan de oorlog in Irak niet gevoerd worden. Oorlogen vertrekken van hier. Oorlog voorkomen begint dus ook hier. Vredesactie vraagt dat de Belgische regering haar verantwoordelijkheid neemt en de NAVO-akkoorden herziet zoals in 2003 beloofd werd.
De Irak-oorlog kon niet gevoerd worden zonder de minstens stilzwijgende instemming van de Europese staten. In 2003 vertrokken 54 000 op Europese basissen gelegerde Amerikaanse militairen naar de Golfregio of werkten ze in directe ondersteuning van de oorlog. Meer dan 20 000 van hen vertrokken vanuit Duitsland en hun materieel passeerde België. 320 000 ton oorlogsmaterieel werd vanuit Europa naar de oorlogszone getransporteerd.
Vanuit Groot-Brittannië voerden Britse en Amerikaanse vliegtuigen bombardementsvluchten uit boven Irak. Ook vanop vliegdekschepen in de Middellandse Zee vertrokken in totaal 3000 bombardementsvluchten. Vanuit Italië, Griekenland en Bulgarije werden duizenden para’s en Special Forces in Noord-Irak gedropt.
Dit gaat nog steeds door. Twee derde van het US Army-personeel in Europa is vertrokken naar Irak, net terug of bereid zich voor op ontplooiing daar naartoe. 75% van het Amerikaanse militaire materieel passeert Europa. Zonder hulp vanuit Europa kon deze oorlog niet gevoerd worden.

Internationale actie

Vredesactie wil dat een einde komt aan de Amerikaanse bezetting van Irak en stapt daarom mee op in de anti-oorlogsmanifestatie op 16 maart. Maar Vredesactie wil ook dat er een einde komt aan de militaire structuren die dit mogelijk maken en organiseert daarom op 22 maart de internationale actie NATO GAME OVER.
Als het stopzetten van de Belgische oorlogsbijdrage botst met de NAVO-verplichtingen, dan is het tijd om de NAVO in vraag te stellen.