Millenniumdoelstellingen verloren zaak zonder extra hulp

Meer dan 450 Europese ngo’s roepen de Spaanse, Belgische en Hongaarse regering op om een leidende rol te spelen op het vlak van internationale gezondheid. De ngo’s vragen aan de Europese Unie bijkomende engagementen en middelen om de Millenniumdoelstellingen te realiseren en de gezondheidcrisis in het Zuiden aan te pakken.
In 2000 engageerden regeringsleiders van 189 landen zich om tegen 2015 acht Millenniumdoelstellingen te realiseren die moeten bijdragen tot ontwikkeling en armoedebestrijding.
Drie van de acht Millenniumdoelstellingen zijn direct van toepassing op gezondheid. Tien jaar later is op sommige gezondheidsdomeinen nauwelijks vooruitgang geboekt.
Het verbeteren van de gezondheid van moeders (Millenniumdoelstelling 5) laat te wensen over. Jaarlijks sterven meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van zwangerschap of bevalling. In DRCongo staat een zwangere vrouw met één voet in het graf; 1 Congolese vrouw op de 13 heeft de kans om te sterven aan haar zwangerschap of bevalling. In België is dat 1 op 7.800 vrouwen.

Zes aanbevelingen


Om die reden vragen meer dan 450 ngo’s de Spaanse, Belgische en Hongaarse regering om internationale gezondheid prominent op de agenda van het EU–voorzitterschap te plaatsen. Aan de hand van zes concrete aanbevelingen verzoeken ze die Europese regeringen om het voorzitterschap te baat te nemen om nieuwe en duidelijke engagementen te verkrijgen om de gezondheidcrisis in het Zuiden aan te pakken.
Van 2010 tot de eerste helft van 2011 nemen respectievelijk de Spaanse, Belgische en Hongaarse regering het voorzitterschap van de Europese Unie waar. Het voorzitterschap van de Europese Unie is een unieke opportuniteit om een voortrekkersrol te spelen op het vlak armoedebestrijding en ontwikkeling. Tijdens het Belgische voorzitterschap vindt de belangrijke VN-top over de Millenniumdoelstellingen plaats.

Dode letter


Als voorzitter van de Europese Unie kan België op EU–niveau het verschil maken. Als België dit op een geloofwaardige manier wil doen, zal de Belgische regering zelf zijn steentje moeten bijdragen in het behalen van de Millenniumdoelstellingen.
In 2008 bijvoorbeeld zijn de middelen voor reproductieve gezondheid -budgetten die bijdragen tot het verminderen van moedersterfte en de strijd tegen hiv/aids- met 25% verlaagd ten opzichte van 2007: van 39,4 naar 29,5 miljoen euro.  Het Belgische beleid op het vlak van internationale gezondheid is exemplarisch voor de EU.
Hoewel vele Europese regeringen krachtdadige verklaringen afleggen over het aanpakken van de gezondheidscrisis in het Zuiden, is er tussen woord en daad een wereld van verschil. Vele Europese hulpbeloftes blijven dode letter.

Elke 12 seconden vindt een hiv-infectie plaats. Elke 16 seconden gaat iemand dood aan aids. Elke minuut sterft een vrouw aan de gevolgen van haar zwangerschap of bevalling.
EU grootste donor


Tegen de achtergrond van de economische crisis lijkt het bereiken van de Millenniumdoelstellingen op het vlak van gezondheid verder weg dan ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er in 2010 meer dan €13,4 miljard nodig om de financieringskloof voor gezondheid te dichten. De EU is de grootste donor wereldwijd want de Europese commissie en de lidstaten zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de totale ontwikkelinghulp.
Om die reden moet de EU een leidende rol spelen in het dichten van de financieringskloof voor gezondheid. Aan de hand van concrete aanbevelingen vragen meer dan 450 NGO’s aan de Spaanse, Belgische en Hongaarse regering om van hun voorzitterschap gebruik te maken om een voortrekkersrol te spelen in het mobiliseren van bijkomende steun voor gezondheid in het Zuiden.
De gezondheidsindicatoren in het Zuiden wijzen op een gezondheidscrisis, vooral voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals vrouwen, jongeren en kinderen. Elke seconde wordt iemand geïnfecteerd met het TB bacil. Elke 12 seconden vindt een hiv-infectie plaats. Elke 16 seconden gaat iemand dood aan aids. Elke minuut sterft een vrouw aan de gevolgen van haar zwangerschap of bevalling.
Op weg naar 2015, het jaar waarin de Millenniumdoelstellingen moeten worden behaald, zijn te veel minuten en mensenlevens verloren gegaan.
Wim Van de Voorde, Sensoa

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift