'Neen aan extremisme en terroristisch geweld'

De vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen veroordelen als één stem de gruweldaden in Parijs, en zullen het extremisme en overdreven bekeringsdrang in eigen rangen bekampen.

  • © Christian Hartmann/Reuters 'Het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid zijn universeel. Ze liggen aan de basis van al onze vrijheden die vastgelegd werden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.' © Christian Hartmann/Reuters

Er zijn niet genoeg woorden die de brutaliteit van de dodelijke aanval op de redactie van Charlie Hebdo woensdagmiddag in Parijs kunnen veroordelen. Onze gedachten zijn bij de familie van de slachtoffers.

De leden van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog, die de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen in Vlaanderen en Brussel verenigt, veroordelen met afschuw dit dodelijke geweld.

Geschokt en verontrust

‘We hebben de morele plicht  in eigen rangen extremisme te bekampen.’

De gruweldaden in Parijs vormen een regelrechte aanval op onze universele mensenrechten. We zijn diep geschokt en verontrust.

Het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid zijn universeel. Ze liggen aan de basis van al onze vrijheden die vastgelegd werden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensen hebben de vrijheid om te denken en te handelen volgens eigen overtuigingen met respect voor de ander en respect voor de waardigheid van de medemens.

Polarisatie bekampen

Als vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen hebben we de morele plicht om in eigen rangen extremisme en overdreven bekeringsdrang te bekampen. Extremisme valt nooit goed te praten. Terrorisme in naam van een levensbeschouwing doet oneer aan deze levensbeschouwing. We kanten ons eensgezind tegen elke vorm van terroristische activiteiten die enkel de samenleving polariseren. Wij willen samen bouwen aan een verdraagzame humane samenleving.

We hopen dat onze oproep een vreedzame navolging krijgt in onze samenleving.

Namens de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken (dr. Geert W. Lorein, voorzitter Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België), De Verenigde Protestantse Kerk in België (ds. Steven H. Fuite, synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk in België), De Rooms-Katholieke eredienst (mgr. Herman Cosijns, namens de bisschoppen), De Israëlitische eredienst (Julien Kleener, Centraal Israëlitisch Consistorie), De Islamitische eredienst (Mohamed Achaibi, ondervoorzitter Moslimexecutieve; Mehmet Üstün, vzw Centrum Islamonderwijs Vlaanderen; Omar Van den Broeck, algemeen secretaris Moslimexecutieve), De Anglicaanse eredienst (Stephen Murray),  De Orthodoxe eredienst (Metropoliet Athenagoras Peckstadt), De niet-confessionele levensbeschouwing - het vrijzinnig humanisme (Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw; Frank Stappaerts; Joseph M. Asselbergh)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3205   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift