‘Neen Theo Francken. Advocaten die asielzoekers bijstaan, zijn géén profiteurs.’

Advocaten Amistadlaw Brugge

18 december 2015
Opinie

‘Neen Theo Francken. Advocaten die asielzoekers bijstaan, zijn géén profiteurs.’

‘Neen Theo Francken. Advocaten die asielzoekers bijstaan, zijn géén profiteurs.’
‘Neen Theo Francken. Advocaten die asielzoekers bijstaan, zijn géén profiteurs.’

In een interview met de krant De Morgen riep staatssecretaris Theo Francken advocaten op te stoppen met asielzoekers te 'ronselen' als klanten. Advocaten in het vreemdelingenrecht antwoorden: 'Wij verdienen geen gemakkelijk geld met pro deo werk. Zonder geloof in onze roeping doen wij het niet.'

Geachte heer staatssecretaris Theo Francken,

Met verontwaardiging lazen wij hoe u in de pers openlijk pro deo advocaten in het vreemdelingenrecht aanviel.

U beweert dat de procedures in het vreemdelingenrecht al te veel knip-en plakwerk zijn waar “nul” werk in steekt. Dat u met enkele harde oneliners, een hele groep advocaten in een slecht daglicht plaatst is voor ons een belediging. Bewijzen van deze beschuldiging hebt u overigens niet aangevoerd.

De vreemdelingen die wij verdedigen zijn in de overgrote meerderheid oorlogsvluchtelingen. Deze mensen komen toe in een vreemd land, waarvan zij taal noch de procedure beheersen. Het is onze verdomde plicht om hen bij te staan. Een democratie die die naam waardig is geeft ook de middelen daartoe.

Patrick Marioné (CC BY-NC-ND 2.0)

Syrische vluchtelingen in Brussel, oktober 2015.

Patrick Marioné (CC BY-NC-ND 2.0)​

Dat de vreemdelingen een wakkere advocaat nodig hebben blijkt uit de herhaalde veroordelingen van België door het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ook ons “beschaafd” land schendt de fundamentele mensenrechten.

‘Wil u het advocaten feitelijk onmogelijk maken vreemdelingen bij te staan?’

Op het pro deo werk worden grondige controles doorgevoerd o.m. door een vertegenwoordiger van de staat. Verzoekschriften die kwalitatief niet voldoen worden gesanctioneerd.

Ook wij zijn vragende partij voor deze controles om eventuele wantoestanden te bestrijden. De eventuele rotte appels moeten eruit, zij bevuilen ons nest.

Mogen wij u er toch aan herinneren dat de pro deo vergoedingen in ons land onaanvaardbaar laag zijn, zoals al tot in den treure werd aangeklaagd? Wij verdienen geen gemakkelijk geld met pro deo werk. Zonder geloof in onze roeping doen wij het niet.

U probeert het kind met het badwater weg te gooien. U probeert laakbare uitzonderingen als de algemene regel voor te stellen. Misschien moet u te rade gaan bij uw collega van volksgezondheid in haar strijd tegen de misbruiken in de gezondheidssector.

Of heeft u een geheime agenda? Wil u het de advocaten feitelijk onmogelijk maken om nog vreemdelingen bij te staan en zo het land afgrendelen, in het verlengde van uw restrictieve registratiepolitiek?

Mijnheer de staatssecretaris, wij nodigen u uit om een dag met ons mee te lopen. U zult ervaren dat wij geen profiteurs zijn die geld verdienen door ‘nul werk’ te verrichten.

Met achting,

De advocaten van het advocatenkantoor Amistadlaw te Brugge: Ralf Micholt, Sylvie Micholt, Meggie Decroock, Joost Depotter en Ilse Rumonge.