Nieuw akkoord voor opvang gezinnen zonder wettig verblijf is onwettig

Platform Kinderen op de vlucht

14 mei 2013
Opinie

Nieuw akkoord voor opvang gezinnen zonder wettig verblijf is onwettig

Nieuw akkoord voor opvang gezinnen zonder wettig verblijf is onwettig
Nieuw akkoord voor opvang gezinnen zonder wettig verblijf is onwettig

Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken hebben onderling een nieuw akkoord afgesloten over het begeleidingstraject voor gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf. Deze gezinnen worden vanaf vandaag opgevangen in het open terugkeercentrum van Holsbeek, waar ze gedurende 30 dagen een terugkeerbegeleiding krijgen. Deze aanpak gaat in tegen de wet en dreigt kwetsbare gezinnen nog dieper in de kwetsbaarheid te duwen, stelt Platform Kinderen op de vlucht.

Volgens de Belgische wet hebben minderjarigen zonder wettig verblijf recht op opvang wanneer hun ouders niet in staat zijn in hun onderhoud te voorzien. Tot voor kort werden de opgevangen gezinnen begeleid naar een regularisatie in België of een terugkeer naar het land van herkomst. Deze tweesporenbegeleiding wordt nu pertinent aan de kant geschoven.

Geen oplossing

Volgens het nieuwe akkoord zouden de gezinnen nog slechts 30 dagen worden begeleid en enkel naar een terugkeer. De wet bepaalt nochtans dat deze gezinnen binnen de eerste drie maanden van hun opvang begeleid moeten worden naar een duurzame oplossing. Ofwel door een regularisatie van hun verblijf ofwel door terugkeer.

Het is maar de vraag of die snelle en eenzijdige aanpak zal werken. In de open terugkeerplaatsen van Fedasil werkt de overheid op dezelfde manier en de terugkeercijfers zijn er desastreus: 78 procent van de afgewezen asielzoekers duikt onder. Bovendien is het onduidelijk wat er na die 30 dagen gebeurt. Wordt een verdere opvang gegarandeerd of worden ze op straat gezet? Dat alles betekent dat het nieuwe akkoord amper een oplossing biedt voor de actuele situatie waarbij aan deze gezinnen opvang werd geweigerd.

Onwettig

Bovendien is de regeling onwettig: het Grondwettelijk Hof besliste dat deze kinderen op basis van hun kwetsbaarheid en de rechten van het kind onvoorwaardelijk recht hebben op opvang en niet op basis van hun medewerking aan een terugkeertraject. De overheid mag hen dus niet op straat zetten als ze niet terugkeren. Uiteraard betekent dit niet dat de gezinnen niet moeten begeleid worden naar een duurzame oplossing, wat eventueel ook een terugkeer kan zijn.

Wij vragen het kabinet van staatssecretaris Maggie De Block, Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken te overleggen met partners en de civiele maatschappij om voor deze gezinnen een structurele oplossing uit te werken. Hierin moeten een menswaardige opvang, intensieve begeleiding door gespecialiseerde sociaal assistenten en het migratieproject van het gezin centraal staan.

Het vinden van een effectief duurzame oplossing moet het doel zijn. Enkel zo kunnen we deze kwetsbare minderjarigen een toekomst garanderen, in het land van oorsprong of in België.

Het Platform Kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform met 38 leden en waarnemers. Het Platform coördineert de acties van vakmensen die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en minderjarigen die met hun ouders zonder wettig verblijf in België zijn.