Nog vijf jaar

In 2012 vergaat de wereld. Op 21 december om precies te zijn. In de Verenigde Staten weten ze dat al, het kan dus niet lang meer duren eer de onheilsprofeten ook in uw buurt opduiken.
  • Brecht Goris Redactie MO* Brecht Goris
Ernstige professoren ontcijferden een oeroude Maya-kalender en stelden vast dat de verloren beschaving uit Midden-Amerika voorzag dat over precies vijf jaar een historisch tijdperk van pakweg 26.000 jaar afloopt. En de Maya’s waren van alle volkeren in de pre-industriële tijd wellicht de meest betrouwbare astrologen en becijferaars van tijd. Is er dus reden voor ongerustheid? Niet echt, want de Maya’s dachten in cycli en dus niet in dramatische eindtijden. Dat doen de handelaars in onrust wel.
Het is namelijk commercieel veel interessanter om de Grote Ondergang te voorspellen dan een ingewikkeld verhaal vol interpretaties en waarschijnlijkheden te vertellen. Nochtans is de waarheid meestal niet eenvoudig. Ze is daarom ook zo moeilijk aan de man en de vrouw te brengen. Sensatie, drama, een heldere opdeling in goed en kwaad doen het in de gemediatiseerde wereld veel beter dan analyses die de vele, soms tegenstrijdige, facetten van een onderwerp belichten.
Toch is nuance en kennis in de diepte meer dan ooit noodzakelijk. We leven in een wereld waarin de burgers ontmoedigd worden om hun rol van deelnemers aan de besluitvorming actief op te nemen. Een wereld ook waarin de simpele uitdaging tot menswaardig handelen niet langer ingevuld kan worden door “voor eigen deur te vegen”. We zijn met zijn allen –en dat is met meer dan zes miljard mensen– deel geworden van een mondiaal weefwerk van economische, sociale en culturele relaties.
Die mondialisering bedreigt echter zowel de politieke als de ecologische grondslagen van onze diverse beschavingen. In dit bijzondere nummer argumenteren verschillende redacteurs dat de komende vijf jaar van historisch belang zijn om de menselijkheid te redden en de planeet te beschermen. Ze doen dat niet vanuit een apocalyptisch visioen, maar vanuit wetenschappelijke kennis en gedegen onderzoek.
2012 is als thema voor het verjaardagsnummer van MO* eigenlijk een toevallige keuze. We wilden niet achteruitkijken naar de vijf succesvolle jaren die achter ons liggen, maar vooruitblikken op wat de wereld de komende vijf jaar kan verwachten. Zo gaat het wel vaker op de redactie. Intuïtie, goede contacten en veel onderzoekswerk resulteren in een blad dat nu al vijf jaar doet waarvoor het opgestart werd: de mondialisering begrijpbaar maken voor een ruim publiek. Die mondialisering is een voortdurend bewegende en veranderende dynamiek die in korte en lange stukken beschreven wordt in dit blad –dat gelukkig in normale tijden dubbel zo dik is als deze extra uitgave.
De opdracht om die dynamiek te volgen, te verstaan en toegankelijk te maken voor Vlaamse lezers, is een prachtige uitdaging maar een zware klus.
Gelukkig is MO* een team, zoals een zanger een groep is. Daarom zetten we boven dit voorwoord de hele redactie die de komende vijf jaar MO* met zichtbare overtuiging aanvat. Van links naar rechts: Stefaan Anrys, Alma De Walsche, John Vandaele, Tine Danckaers, Kristof Clerix en Gie Goris. Verder zorgen ook Chris Defossez, Inge D’haen, Els De Mol, Jan Buelinckx, Bart Vanacker, Jan Lamers en Frank Beke ervoor dat u MO* nog minstens vijf jaar lang kan blijven lezen. En we beloven dat we ook na de Apocalyps doorgaan met kritische, mondiale journalistiek.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur