Noodopvangplaatsen families op de vlucht ontoereikend en ondermaats

Vluchtelingenwerk

08 januari 2009
Opinie

Noodopvangplaatsen families op de vlucht ontoereikend en ondermaats

Minister van Maatschappelijke Integratie Arena moet dringend werk maken van 500 bijkomende en volwaardige opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat vragen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie Ciré. Het gaat om opvangplaatsen voor mensen die naar ons land gevlucht zijn en hier asiel vroegen.

De eis voor meer volwaardige opvangplaatsen is niet nieuw. Al sinds augustus vorig jaar bleek het opvangnetwerk voor asielzoekers ontoereikend. Omwille van het tekort aan plaatsen belandden mensen op straat. Pas na protest van ngo’s en van het overheidspersoneel dat instaat voor de opvang – voorzag de overheid in noodopvangplaatsen. Volgens de opvangwet kan zo’n crisisopvang voor maximum 10 dagen.
Nu blijkt dat die wettelijke termijn meermaals ruimschoots overschreden is. De noodopvang telt zo’n 300 plaatsen. De helft daarvan is bestemd voor families met kinderen. Bijna alle families in de noodopvang verblijven er langer dan het wettelijk maximum van 10 dagen. Een derde leeft er zelfs meer dan een maand.
Het gebouw waar deze noodopvang georganiseerd wordt, is ongeschikt voor langer verblijf. Eerder was het een leegstaand gebouw dat op punt stond om gesloopt te worden. Verder is er wegens een tekort aan middelen en personeel nauwelijks medische en sociale begeleiding en krijgen de families op geen enkel moment informatie over het verloop van hun asielprocedure.

Bijna alle families in de noodopvang verblijven er langer dan het wettelijk maximum van 10 dagen. Een derde leeft er zelfs meer dan een maand.

Alleenstaanden in de noodopvang zijn er nog slechter aan toe. Zij kunnen enkel van de vooravond tot de ochtend een onderkomen krijgen. De rest van de dag moeten ze zelf hun plan trekken.
Intussen lijkt het erop dat ook de plaatsen in de noodopvang volzet zijn. De afgelopen dagen heeft de overheid voor tientallen mensen andere oplossingen moeten zoeken. Scenario’s als in september vorig jaar, waarbij mensen op straat belandden, moeten bij deze vrieskou absoluut vermeden worden.
De hele situatie is in strijd met de opvangwet. Deze bepaalt dat asielzoekers recht hebben op volwaardige opvang. Opvang is trouwens het enige waar deze mensen recht op hebben. Asielzoekers krijgen geen financiële steun van het OCMW en mogen niet werken.
Fedasil en het personeel in de asielopvang gaan al maanden tot het uiterste om ondanks een manifest tekort aan middelen aan deze crisis het hoofd te bieden. Het wordt hoog tijd dat de regering haar deel van de verantwoordelijkheid opneemt en eindelijk extra plaatsen creëert.