Onmiddellijke opschorting van de onderhandelingen over TTIP

Mensenrechtenorganisaties hebben zich aangesloten bij de brede Belgische coalitie van vakbonden, ziekenfondsen, consumentenorganisaties, koepels voor milieu- en ontwikkelingssamenwerking om de opschorting van de TTIP-onderhandelingen te vragen en nieuwe onderhandelingen enkel op te starten met voorwaarde van een totaal ander mandaat.

  • CC Dirk Knight (CC BY-NC 2.0) CC Dirk Knight (CC BY-NC 2.0)

Samen pleiten de organisaties voor de onmiddellijke opschorting van de huidige onderhandelingen, om vele redenen, maar voornamelijk om de fundamentele rechten en vrijheden in trans-Atlantische context te vrijwaren.

De gevolgen van het TTIP zijn potentieel nefast voor de werknemers die bij de grote verliezers dreigen te belanden. In tegenstelling tot de impactanalyses van de Europese Commissie in 2013, die 4000 nieuwe werkposten suggereerden, zou het TTIP uiteindelijk meer dan 60.000 banen kunnen kosten in België .  

TTIP zou uiteindelijk meer dan 60.000 banen kunnen kosten in België

Ook op het vlak van gezondheidszorg zijn de perspectieven weinig rooskleurig: België spendeert slechts 11,2 % van zijn BBP hieraan en biedt toch een ruime dekking voor alle burgers.

Dat is het tegenovergestelde van de Verenigde Staten: daar wordt 17, 1 % van het BBP besteed aan gezondheid, maar er is een grote inefficiëntie en ook de onrechtvaardigheden zijn welbekend.

Ook voor de consumenten zijn de normen vaak minder strikt in de USA en vallen ze gunstiger uit voor multinationals, zoals het voorbeeld van cosmeticaproducten aantoont: 1300 producten zijn omwille van de volksgezondheid verboden in Europa, maar slechts 11 aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

De impact van het TTIP op het milieu en de ontwikkeling wordt ook sterk betwist, met name in de context van de zogenaamde harmonisering van de regelgeving tussen de VS en de EU en de nog grotere bescherming voor privé-investeerders, via de investeerder-staat-geschillenregeling (ISDS). ISDS laat toe dat privé-investeerders zich tegen staten kunnen keren, omdat hun verwachte return-on-investment zou bedreigt zijn door de sociale of milieunormen.

ISDS laat toe dat privé-investeerders zich tegen staten kunnen keren, omdat hun verwachte return-on-investment zou bedreigt zijn door de sociale of milieunormen

Internationale arbitragecolleges bemand door privé juristen zouden het geschil beslechten. Onaanvaardbaar, daarom roepen vele organisaties vandaag op om zo’n mechanisme uit te sluiten, met name via de campagne www.no2isds.eu aan de Europese parlementariërs die weldra over de materie moeten stemmen.

Momenteel is het TTIP ook een zaak van mensenrechten en bescherming van persoonsgegevens. In een “kennismaatschappij” of in een “digitale economie” is de handel in persoonsgegevens booming business voor o.a. Google, Youtube of Amazon.

Multinationals in de gegevenssector, zoals Axciom, bezitten momenteel tot 3000 individuele gegevens over 700 miljoen burgers, zowel overzees als hier . De helft van de burgers uit Europese landen, zoals Duitsland, staan in deze registers, vaak zonder dat ze daar zelf van op de hoogte zijn.

Jean-Claude Juncker raadde de Amerikanen aan de vooravond van de verkiezingen van 25 mei 2014 aan om beter te luisteren naar de  Europeanen, in plaats van ze af te luisteren.

In het kader van het TTIP en TiSA, een ander akkoord dat zwaar onder vuur ligt en in het grootste geheim onderhandeld werd met het oog op de liberalisering van de diensten, pushen de Amerikaanse bedrijven om de bestaande regelgeving op het vlak van gegevensbescherming te schrappen.

Een fundamentele vrijheid zoals het naleven van de privésfeer zo op de helling zetten om puur commerciële redenen, is een geheel onaanvaardbare praktijk!

Twee jaar geleden, na de onthullingen over de diefstal van persoonsgegevens door de NSA, had Guy Verhofstadt het over de trans-Atlantische samenwerking waarbij het respect voor de rechten van de Europese burgers  centraal stond.

Meer dan een jaar geleden pleitte Martin Schulz ervoor om de onderhandelingen  in de context van dit debat op te schorten, en Jean-Claude Juncker raadde de Amerikanen aan de vooravond van de verkiezingen van 25 mei 2014 aan om beter te luisteren naar de  Europeanen, in plaats van ze af te luisteren.

Vandaag wordt digitale spionage groter en groter. Volgens ons moeten deze kwesties zo snel mogelijk uitgeklaard worden en bijgevolg moeten de onderhandelingen voor dit verdrag onmiddellijk opgeschort worden.

Ondanks de geruststellende woorden van de overheden, vormt dit verdrag namelijk een groot gevaar voor de toekomst van onze democratie op het vlak van economische, sociale, culturele en milieurechten.

Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, samen met Ligue des Droits de l’Homme, ACV, ABVV, ACLVB, 11.11.11., CNCD, landsbonden van de socialistische, christelijke, neutrale, onafhankelijke en liberale mutualiteiten, CAAMI, HRRail-KGV-CSS, CIN-NIC, Test-Aankoop/Test-Achats, Bond voor Beter Leefmilieu, Interenvironnement Wallonie, Greenpeace.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2828   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2828  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.