‘Onze asielprocedure is geen zielige karikatuur’

Op 3 oktober 2016 publiceerde MO* een opiniestuk van Selma Benkhelifa en Mieke Van den Broeck, twee advocaten gespecialiseerd in asielrecht. ‘Van de asielprocedure maken ze een zielige karikatuur’, reageert Dirk Van den Bulck, Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

  • jonhildy (CC BY-NC 2.0) ‘De auteurs bewijzen de Afghaanse asielzoekers allerminst een dienst.’ jonhildy (CC BY-NC 2.0)
  • © Vluchtelingenwerk Vlaanderen Dirk Van den Bulck, Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) © Vluchtelingenwerk Vlaanderen

De auteurs zijn verontrust door Europese initiatieven om de Afghaanse diaspora in Europa massaal terug te sturen naar hun land. Dat ze hierbij meteen ook met de laagst mogelijke argumenten hun pijlen richten op het CGVS, de asielinstantie die in België asielaanvragen beoordeelt – waaronder de aanvragen van meer dan 25.000 Afghanen sinds 2008 – vraagt om een reactie.

Ik reageer als steun in de rug voor mijn medewerkers-interviewers, die deze moeilijk job met kunde en integriteit uitvoeren. Ik reageer ook in het belang van de meer dan 5.000 Afghaanse asielzoekers die nog wachten op een interview en/of beslissing van het CGVS. Het is onvoorstelbaar en verontrustend dat de auteurs – advocaten die stellen op te komen voor de rechten van asielzoekers - aan Afghanen het signaal geven dat zij nauwelijks of geen asiel krijgen in België. Van de asielprocedure maken ze een zielige karikatuur. De feiten negeren ze compleet.

Het CGVS kende aan 60% van de Afghanen wiens asielaanvraag het tussen 2008 en nu onderzocht een asielstatus toe. Het glas is voor de enen halfvol, voor de anderen halfleeg. Feit is dat mijn beleid gebaseerd is op de wet, op de Afghanistan-richtlijnen van UNHCR en op objectieve landeninfo. Het CGVS onderzoekt de situatie van elke asielzoeker op individuele en grondige wijze. Hetzelfde geldt voor de procedure voor de beroepsinstantie, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Van de asielzoekers verwacht ik dat zij aantonen wat redelijkerwijze te bewijzen valt. En dat zij weergeven wat hun reële situatie is: waar ze vandaan komen en wat ze vrezen bij terugkeer naar Afghanistan. Actieve medewerking draagt onmiskenbaar bij tot een juiste, kwaliteitsvolle beslissing.

De auteurs schetsen een beeld van de asielprocedure op basis van hun persoonlijke, ideologische overtuiging, vooroordelen en flagrante fouten. Hiermee bewijzen ze de Afghaanse asielzoekers allerminst een dienst.

De auteurs schetsen daarentegen een beeld van de asielprocedure op basis van hun persoonlijke, ideologische overtuiging, vooroordelen en flagrante fouten. Hiermee bewijzen ze de Afghaanse asielzoekers allerminst een dienst. In plaats van hen constructief en objectief te omkaderen, zadelen ze hen op met stress en angst. Ze doen hen geloven dat ze tijdens het asielinterview beter af zijn met leugens dan met de waarheid. Door hardnekkig een falende, te wantrouwen asielprocedure in België te propageren doen zij - ironisch genoeg - eigenhandig aan ontrading. Dat Afghanen in heel wat lidstaten minder asiel toegekend krijgen is een feit. Getuige hiervan de vergelijking door EASO van beschermingspercentages voor Afghanen in de EU+.

Al 28 jaar lang verleent het CGVS asiel aan mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor vervolging, oorlog of geweld. En weigert het zij die daar niet voor in aanmerking komen. Antonio Gutteres, sinds kort VN-secretaris generaal, bezocht het CGVS in 2010. Hij bevestigde toen expliciet dat België een solide asielsysteem heeft, een referentie binnen de EU. Elke asielzoeker in België verdient het dat zijn aanvraag met de nodige expertise en kwaliteitsgaranties wordt behandeld. Daar staan wij voor. Dag na dag.

Dirk Van den Bulck, Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.