Ook Congo moet beslissen welke relatie het wil met België

11.11.11

24 april 2008
Opinie

Ook Congo moet beslissen welke relatie het wil met België

“België moet beslissen welke relatie het wil met Congo, één van evenwaardige gesprekspartners of één van meester en slaaf”, liet Kabila weten in een reactie op het onderhoud met de Ministers Michel en De Gucht. Hij wijst er terecht op dat hij een volwassen relatie beoogt, tussen onafhankelijke soevereine staten. Dat was ook de boodschap waarmee de delegatie van drie Belgische ministers naar Congo vertrok.

“Kabila vergist zich echter als een ‘volwassen relatie’ gelijkgesteld wordt met een kritiekloze relatie”, zegt Bogdan Vanden Berghe, Algemeen Secretaris van 11.11.11.
“De Noord-Zuidbeweging verdedigt sinds lang een model van benchmarks of ijkpunten waarbij partners in een samenwerkingsverband samen doelstellingen formuleren, en samen de weg uittekenen die zij de beste achten om daar te geraken. België is dat op dit ogenblik de facto aan het doen, met respect voor zijn Congolese gesprekspartner. Om die relatie vol te houden moet het respect wel van beide kanten komen, en Kabila heeft de kritische opmerkingen van De Gucht tijdens deze en vorige missies duidelijk nooit goed verteerd”.

Miljardendeal met China

De positie van België en andere donoren ten aanzien van Congo is op dit ogenblik verzwakt, vooral door de miljardendeal die de Congolese regering sloot met de Chinese regering. België wordt net als andere donoren financieel inderdaad een stuk minder belangrijk nu de Chinezen veel middelen pompen in Congo. België voorziet voor de komende drie jaar 195 miljoen Euro voor Ontwikkelingssamenwerking met Congo, de Chinese regering beloven in ruil voor mijnconcessies en grondstoffen meer dan 9 miljard Euro op tafel te leggen.
Dat Congo niet meer uitsluitend op landen als België moet rekenen, zou een evenwichtige relatie tussen twee soevereine staten, waar Kabila voor pleit, in principe makkelijker moeten maken. “Congo heeft gelijk dat het geen schoonmoeders wil, maar moet zich niet van vijand vergissen. Bevriende staten kunnen hem in de toekomst nog van dienst zijn, want zoals De Gucht terecht opmerkte, is de weg die Congo moet afleggen nog lang, en niet zonder gevaar.”