Ook vrouwen moeten kunnen genieten van seks, toch?

Hilde Vautmans

06 februari 2017
Opinie

Ook vrouwen moeten kunnen genieten van seks, toch?

Ook vrouwen moeten kunnen genieten van seks, toch?
Ook vrouwen moeten kunnen genieten van seks, toch?

Wereldwijd worden dagelijks nog steeds tientallen jonge vrouwen en kinderen genitaal verminkt. Vandaag, op de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking roept Hilde Vautmans, Europarlementslid van de VLD, de EU-lidstaten en de Europese Commissie op om geld en hulp vrij te maken ‘om zo snel mogelijk deze schandvlek van onze aardbol te verwijderen.’

Wij vrouwen moeten kunnen genieten van seks. Op deze Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking moet dat zeker ook de inzet zijn van de strijd tegen genitale verminking.

Als ik even cynisch mag zijn. Hoe gevaarlijk moet vrouwelijke seksualiteit wel niet zijn als genitale verminking 200 miljoen meisjes en vrouwen treft over heel de wereld?

In Mali en Mauritanië wordt de grote meerderheid van de meisjes zelfs besneden vóór hun 5 jaar.

Deze barbaarse daad waar men ondermeer gedeeltelijk of volledig de clitoris verwijdert, wordt meestal uitgevoerd op meisjes tussen 5 en 14 jaar. Vandaag zijn ze met 44 miljoen slachtoffers. In Mali en Mauritanië wordt de grote meerderheid van de meisjes zelfs besneden vóór hun 5 jaar. In Mali, Guinee en Sierra Leone, is het gemiddelde percentage verminkte vrouwen hoger dan 80%, dit betekent dat bijna alle vrouwen besneden zijn.

Maar ook in Europa zijn er slachtoffers van deze laffe aanval op de seksualiteitsbeleving. Volgens cijfers van de studiedienst van het Europees parlement zijn 500.000 vrouwen in Europa het slachtoffer van genitale verminking. En 180.000 meisjes en vrouwen lopen het risico besneden te worden.

Ook in ons land zijn er naar schatting 13.000 vrouwen besneden. Dat is een cijfer om van te duizelen. In Nederland stond onlangs in het Brabants Dagblad te lezen dat er zes risicosteden zijn waaronder Tilburg. Genitale verminking is daar vaak een familiegeheim. ‘Meisjes worden ineens heel stil en komen niet meer naar buiten of ze komen niet meer naar de gym’. Als ik zoiets lees als moeder van een dochtertje raakt me dat diep.

Seks heeft altijd een duistere rol gespeeld in heel wat culturele tradities.

Waarom dat gebeurt? Het zou ervoor zorgen dat vrouwen voor en tijdens het huwelijk rein zijn, of dat de vulva schoner zou zijn. Het zou de vruchtbaarheid bevorderen en nog meer van die onzin. Maar let’s face the facts, het staat ook goede en prettige seks in de weg. Seks heeft altijd een duistere rol gespeeld in heel wat culturele tradities.

Terwijl seks net zoals eten en drank, een primaire behoefte is. We zijn niet op de wereld gezet om besneden te worden, dacht ik zo. Daarom pleiten we voor een nultolerantie voor genitale verminking van meisjes en vrouwen.

Deze donkere praktijken zijn geworteld in geloof, tradities, cultuur of om zogezegde medische redenen. Tradities, culturen en religie dienen juist om een kader te creëren voor het menselijk welzijn? Dit heeft toch niks met cultuur te maken, dit is een misdaad. Daarenboven zijn culturen en tradities toch steeds in verandering. Of drinken we nog steeds alcohol omdat het water te vervuild is en we schrik hebben van de pest?

Het moet voor eens en voor altijd duidelijk zijn dat vrouwenbesnijdenis geen medische meerwaarde heeft, integendeel. Het is een aanranding van de mensenrechten. Vrouwen en meisjes bloeden er hevig van en kunnen er zelfs aan sterven. Het creëert cysten, infecties, onvruchtbaarheid, incontinentie en kan zelfs leiden tot complicaties bij geboorte of zelfs doodgeboren baby’s. Om nog maar niet te spreken van de emotionele gevolgen van zulk een barbaarse daad.

_Met een videospotje wil de ngo Plan International de aandacht vestigen op de Internationale Dag tegen genitale verminking van vrouwen op 6 februari. Het spotje, met werk van de Nederlandse papierkunstenares Mandy Smith, herinnert eraan dat dagelijks 8.000 meisjes het risico lopen om besneden te worden.

Bij genitale verminking worden de clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of helemaal weggesneden. In sommige gevallen wordt de vulva vervolgens dichtgenaaid. Slachtoffers worstelen levenslang met de lichamelijke en emotionele gevolgen van deze verminking, waaraan sommige meisjes sterven.

‘De wereldwijde strijd tegen genitale verminking werpt vruchten af’, zegt Régine Debrabandere, directeur van Plan België. Maar in landen zoals Mali, Egypte, Soedan en Tsjaad, verandert de situatie erg traag.

In 2012 schatte de FOD Volksgezondheid het aantal vrouwen en meisjes dat in België leeft en zeer waarschijnlijk genitaal is verminkt op 13.000. Meer dan 4.000 meisjes zouden het risico lopen om besneden te worden. Het gaat om vrouwen en meisjes vooral afkomstig uit Guinee, Somalië en Egypte, maar ook uit Nigeria, Ethiopië, Ivoorkust, Mali en Burkina Faso._

Ik had nooit kunnen denken dat ik dit vandaag nog steeds zou moeten doen.

De genitale verminking daalt lichtjes, maar minder snel dan de demografische aangroei. We schatten dat we tussen 2018 en 2030 980 miljoen dollar nodig zullen hebben om deze schande weg te werken. Toen ik in het begin van mijn politieke carrière de strijd tegen genitale verminking op tafel gooide, had ik nooit kunnen denken dat ik dit vandaag nog steeds zou moeten doen.

Het is hier niet Europa dat haar visie oplegt aan andere landen in deze kwestie. Zowel de Afrikaanse Unie, de Organisatie van Islamitische Samenwerking als de Algemene Vergadering van de VN hebben deze praktijken al veroordeeld.

Ongeacht het standpunt van onze Amerikaanse en andere conservatieve vrienden over de seksuele rechten van de vrouw roep ik de EU-lidstaten en de Europese Commissie op om geld en hulp vrij te maken om zo snel mogelijk deze schandvlek van onze aardbol te verwijderen. Het Europees parlement heeft al in het verleden vier resoluties gestemd om de Commissie en de lidstaten bewust te maken van het probleem.

De Europese Commissie heeft nu zelfs in het Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019 gender-gerelateerd geweld hoog op de agenda gezet maar veel zal afhangen van de lidstaten zelf. Vrouwenbesnijdenis is nu al een vervolgbaar feit in de lidstaten van de EU maar we zien nauwelijks gerechtelijke vervolging. Misschien hebben we dat wel nodig, dat zulke zaken bestraft worden en meer media-aandacht krijgen en zo een aanzet kan zijn voor een change of minds bij sommigen.

Want je moet je toch al superieur voelen ten opzichte van de vrouw door ze met geweld in hun lichaam te (doen) snijden. Trouwens geen enkele religie schrijft vrouwenbesnijdenis voor. Ek uur worden er 420 meisjes en vrouwen besneden. Als je dit gelezen hebt, zijn er wereldwijd dus tientallen besneden.

Hilde Vautmans is Europees Parlementslid Open VLD