‘Beste minister, laat u het ons toe iets te doen aan de humanitaire ramp aan Europa's buitengrenzen?’

#GentZonderGrenzen

15 juni 2020
Opinie

Gentse burgers vragen minister De Block groen licht voor hervestiging vluchtelingen

‘Beste minister, laat u het ons toe iets te doen aan de humanitaire ramp aan Europa's buitengrenzen?’

‘Beste minister, laat u het ons toe iets te doen aan de humanitaire ramp aan Europa's buitengrenzen?’
‘Beste minister, laat u het ons toe iets te doen aan de humanitaire ramp aan Europa's buitengrenzen?’

In een open brief vragen Gentse burgers dat minister voor Migratie en Asiel De Block hun stad Gent toestemming geeft voor de hervestiging van driehonderd vluchtelingen die vast zitten op de Griekse eilanden.

© Mstyslav Chernov (CC BY-SA 4.0)

© Mstyslav Chernov (CC BY-SA 4.0)

Geachte minister De Block,
Geachte leden van de Federale Regering,

Aan de buitengrenzen van Europa heerst een humanitaire ramp. Meer dan 42.000 mensen op de vlucht — alleen al op de Griekse eilanden — leven vandaag in mensonterende omstandigheden voor de poorten van Europa. Wachtend op een deur die opengaat. Daarbovenop dreigt COVID-19 een waar slagveld aan te richten als het één van de vluchtelingenkampen in zijn greep krijgt.

Als Gentenaars met een hart voor mensen op de vlucht kunnen we deze wantoestand niet langer aanzien. Europa struikelt in de aanpak van de crisis en van de beloofde verspreide hervestiging van de vluchtelingen kwam tot nog toe niets in huis. Deze impasse willen wij met een netwerk van Solidaire Steden (‘Solidarity Cities’) graag radicaal doorbreken. Dit is het momentum. En voor ons mag Gent daarbij een voortrekkersrol innemen. Bottum-up, Gent kan dat. Mensenrechten, solidariteit en humaniteit behoren nu eenmaal tot de kernwaarden van onze stad.

Daarom startten we eind april met de campagne #GentZonderGrenzen. Geruggesteund door meer dan 100 vooraanstaande Gentse ambassadeurs en ondertussen bijna 3000 ondertekenaars vroegen we per open brief aan onze solidaire stad 300 mensen op de vlucht uit de Griekse eilanden op te vangen. Deze oproep werd intussen op de gemeenteraad van 26 mei door het Gents stadsbestuur met een principieel akkoord beantwoord.

Maar ondertussen hebben de Belgische steden inzake vluchtelingenbeleid hun autonomie verloren. Wil onze Solidaire Stad haar wens alsnog mogelijk maken, dan moet zij hiervoor toestemming krijgen van de federale overheid. Gent zit dus geklemd tussen droom en institutionele werkelijkheid. En met haar ook andere Solidaire Steden. Hier knelt het schoentje stevig!

Gent wil meer doen dan op heden federaal mogelijk gemaakt wordt. Dus, beste regering en geachte minister, er is haast mee gemoeid. Onze stad en haar burgers willen de handen uit de mouwen steken voor de medemens die in een uitzichtloze situatie vastzit.

Zaterdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wij vinden die dag een uitstekende gelegenheid om nationaal de warme solidariteit van Gent mogelijk te maken en als voorbeeld te nemen voor een breed gedragen, humane en internationale solidariteit.

De wereld is van iedereen. Daarom hopen we tegen uiterlijk donderdagavond 18 juni, 17u00 een antwoord te ontvangen.

Wij kijken uit naar uw reactie. U kan ons bereiken via gentzondergrenzen@gmail.com.

Meer info, waaronder onze open brief, vindt u op: www.gentzondergrenzen.org

Hartelijke groeten,

Lucie Blondé — Saar Depuydt — Jeroen Robbe — Ilona Terkessidis — Frederik Van Driessche — Klaartje Van Kerckem
namens #GentZonderGrenzen en zijn Gentse ambassadeurs en de (bijna) 3000 ondertekenaars van de open brief