Oproep aan Obama om VN-Verklaring over inheemse rechten te steunen

President Obama ontvangt op vrijdag 17 december in het Witte Huis leiders van Noord-Amerikaanse indianenstammen in het kader van de White House Tribal Nations Conference, een conferentie over en voor deze oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten. Ter gelegenheid hiervan doet de ngo Survival International een oproep aan Obama om zijn steun te geven aan de VN Verklaring over de rechten van Inheemse Volkeren. De Verenigde Staten zijn immers het enige land dat nog weigert om deze Verklaring te ondertekenen.

In alle werelddelen zijn inheemse volkeren het slachtoffer geworden van marginalisering, onteigening en discriminatie. Dit heeft voor hen rampzalige gevolgen gehad. In de Verenigde Staten is de kans dat een Amerikaan van Indiaanse afkomst zelfmoord pleegt 62% groter dan bij de gemiddelde Amerikaan en hij of zij heeft 600 keer meer kans om besmet te raken met tuberculose (volgens cijfers van de VN).

Toen de VN-Verklaring in 2007 werd aangenomen, waren er slechts vier landen die tegen stemden — Australië, Nieuw Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Inmiddels hebben al deze landen, met uitzondering van de Verenigde Staten, hun steun gegeven aan de Verklaring.

De coördinator van Survival International in de Verenigde Staten schreef Obama het volgende: “De Verklaring stelt een maatstaf vast aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of inheemse bevolkingsgroepen rechtvaardig worden behandeld. Het is een belangrijk instrument om een eind te maken aan de schendingen van de mensenrechten van inheemse volkeren. Door de houding van de Verenigde Staten dreigen echter deze rechten, die van essentieel belang zijn en waarvoor hard is gevochten, uitgehold te worden.”

Hoe ambitieus ook van opzet, de VN Verklaring heeft in zijn huidige vorm vooral een symbolische waarde omdat er geen juridische sancties aan zijn verbonden. Survival voert daarom campagne om alle landen Conventie 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) te laten ratificeren. Dit is het enige internationale instrument ten behoeve van inheemse volkeren dat juridisch bindend is. Tot op heden hebben slechts 22 landen deze ILO Conventie 169 geratificeerd.

Meer info over Survival International: www.survivalinternational.nl

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.