Opvolger Robert Zoellick gezocht

Wordt het een president van de Wereldbank of toch maar van de Federal Reserve?
De nieuwe voorzitter van de Wereldbank moet niet de kandidaat van de VS zijn, maar eerst en vooral een kandidaat die vertrouwd is met de ontwikkelingslanden en die niet wordt opgedrongen. We zien steeds opnieuw dat plannen van buitenaf opgelegd worden aan de ontwikkelingslanden. Iemand die voldoende voeling heeft met het Zuiden kan hier verandering in brengen. Of dat al dan niet een Amerikaan is, is geen doorslaggevend criterium.
  • Ryan Rayburn / Wereldbank Het gebouw van de Wereldbank in Washington DC Ryan Rayburn / Wereldbank

Afgelopen woensdag kondigde Robert Zoellick zijn vertrek als voorzitter van de Wereldbank aan. Meteen kwam een carrousel aan geruchten op gang wie de kanshebbers op de openstaande functie zijn en of de VS al dan niet voor een Amerikaan zou kiezen. Voor 11.11.11 en 50 andere internationale organisaties is dat een carrousel waar we snel voorbij moeten. Daarom stuurden de  organisaties een brief naar de bestuurders van de Wereldbank, onder meer naar de Belgische minister van Financiën Steven Vanackere. In de brief vragen ze een open en transparant proces uit te schrijven voor de vervanger van Zoellick. De 51 ngo’s en brede internationale netwerken hameren op drie punten:

  • Kandidaten moeten de steun krijgen van het merendeel van de leden van de Wereldbank (in aantal, niet enkel in stempercentage) en vooral ook van het merendeel van ontwikkelingslanden. De Wereldbank opereert immers exclusief in de derde wereld en het is niet meer dan normaal dat kandidaten legitimiteit krijgen van de lage- en midden-inkomenslanden.
  • Het selectieproces dient versterkt te worden. Dit betekent een open procedure, met ruim tijd voor publieke interviews en open stemprocedures.
  • De nieuwe voorzitter moet de juiste capaciteiten bezitten voor de job. Wie aan het hoofd wil staan van een organisatie zoals de Wereldbank moet de problemen begrijpen waarmee het Zuiden wordt geconfronteerd. De focus moet op jobkennis en onafhankelijkheid liggen, niet op de vraag of iemand al dan niet een Amerikaan is.

De vragen van de organisaties zijn meer dan legitiem. Een Europeaan voor het IMF, een Amerikaan voor de Wereldbank, laten we ophouden met dit soort evenwichtsoefeningen gebaseerd op een beslissing van meer dan zestig jaar geleden. De uitdagingen voor de Wereldbank zijn enorm. De gevolgen van de klimaatsverandering, de strijd om grondstoffen, de stijgende voedselprijzen. Bij deze zaken verbleken de binnenlandse belangen van de VS en wordt het traditionele getouwtrek bij de rijke landen zelfs een trieste zaak. Wij willen de beste persoon voor deze job, en dat betekent kwaliteit, expertise en geloofwaardigheid, zowel in de industrielanden als in de opkomende en armste landen.

Deze open brief werd ondertekend door Bogdan Vanden Berghe (11.11.11) en 50 andere internationale ontwikkelingsorganisaties

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3091   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift