Oxfam-Wereldwinkels laakt negatieve houding VBO rond fair trade

Oxfam-Wereldwinkels

29 mei 2008
Opinie

Oxfam-Wereldwinkels laakt negatieve houding VBO rond fair trade

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) organiseerde vandaag een persconferentie, waarbij de werkgeversorganisatie haar brochure "Duurzame Handel" voorstelt. Die brochure geeft ook informatie over fair trade. Oxfam-Wereldwinkels juicht dit initiatief toe. Het past in de nieuwe duurzame wind die bij het VBO waait na de aanstelling van haar nieuwe voorzitter. Maar Oxfam-Wereldwinkels is wel verrast te vernemen dat het VBO op de persconferentie er ook voor zal pleiten dat politici niet langer werken aan een wettelijk kader voor fair trade. Oxfam-Wereldwinkels betreurt de negatieve en weinig constructieve houding van het VBO.

‘Burgers, overheden en bedrijven moeten samen zoeken naar een verzoening tussen de schaarser en duurder wordende grondstoffen, de ecologische bedreigingen en het streven naar economische groei en welvaart.’ stelde Thomas Leysen in zijn interviews als kersvers voorzitter van het VBO. Het VBO toont met de presentatie van een brochure “Duurzame Handel” dat duurzame ontwikkeling een prioriteit is voor de werkgevers. Oxfam-Wereldwinkels steunt het VBO in deze initiatieven. Bedrijven kunnen inderdaad een belangrijk aandeel leveren in de oplossing van wereldwijde milieu- en sociale crisissen.
Net daarom is de aanval van het VBO op de parlementaire initiatieven om voor fair trade een wettelijk kader te voorzien, erg jammer. Zo noemt het VBO de discussie over wat fair trade is, en wat niet, erg steriel. VBO stelt ook dat fair trade ondersteunen automatisch betekent dat andere duurzame intiatieven worden tegengewerkt.
De discussie over wat fair trade is, en wat niet, is allesbehalve steriel. Het gaat om het dagelijkse leven van miljoenen landbouwers en arbeiders in het Zuiden. Dankzij fair trade kunnen zij genieten van een inkomen dat niet alleen hun productiekosten dekt, maar ook voedsel, kleding, onderdak, onderwijs en medische zorgen bekostigt. Fair trade betaalt bovenop deze prijs een extra premie, die wordt geïnvesteerd in de lokale gemeenschap.
Fair trade voorziet vorming en ondersteunt kwaliteitsverbetering van de productieprocessen. Fair trade koopt alleen van producenten die in menswaardige omstandigheden werken. De arbeidsomstandigheden mogen nooit in strijd zijn met de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie. Tot slot heeft fair trade steeds meer aandacht voor duurzame ecologische ontwikkeling. Het zijn de economische en sociale criteria die fair trade onderscheiden van andere, overigens ontzettend nuttige, milieulabels.
Een wettelijk kader kan er voor zorgen dat de consument die fairtradeproducten koopt, ook de garantie krijgt dat ze daadwerkelijk voldoen aan de principes en criteria van fair trade. Een wettelijk kader staat alle andere duurzame labels op geen enkel moment in de weg, integendeel. Het wettelijke kader moet er enkel voor zorgen dat de claims inzake fair trade terecht zijn, en dat de consument die ethisch wil gaan consumeren niet misleid wordt.
Alle andere inititiatieven kunnen nog steeds worden ontplooid of zelfs gesteund door overheden. Vandaar ook dat enkele parlementairen, zowel van oppositie- als meerderheidspartijen, wetsvoorstellen rond fair trade hebben ingediend. En het is daarom dat in het regeerakkoord werd gestipuleerd dat deze parlementairen in hun initiatieven worden ondersteund.
Oxfam-Wereldwinkels wil dat Belgische overheden en politici kunnen blijven ijveren voor een wettelijk kader voor fair trade om zo duidelijkheid te scheppen voor de consument. Oxfam-Wereldwinkels vraagt dat het parlement haar werk kan doen, dat de parlementairen hun initiatieven kunnen bespreken, eventueel aanpassen en ter stemming voorleggen. Een wettelijk kader zal duurzame handel (zowel fair trade als andere waardevolle initiatieven) een enorme duw in de rug geven.