België moet bijdrage aan Groen Klimaatfonds verdubbelen

Parlement kiest voor internationale klimaatrechtvaardigheid, volgt de regering?

Arek Socha / Pixabay

 

De klimaatcrisis staat hoog op de agenda. Er gaat geen dag meer voorbij zonder nieuwsberichten over protesten, toppen of hoog niveau of extreme weersomstandigheden. De alarmbellen die wetenschappers al decennia luiden hebben het brede publiek bereikt. We horen steeds meer over de nood aan het drastisch terugdringen van onze uitstoot en dat is bijzonder hoopvol.

Maar de afgelopen decennia van stilstand kunnen we niet ongedaan maken en de wereld is ondertussen één graad warmer. De gevolgen daarvan slaan hard toe en dat voelen vooral de armste landen, die er het minst aan hebben bijgedragen.

De klimaatcrisis aanpakken gaat daarom om meer dan het terugdringen van onze uitstoot, hoe belangrijk dat ook is. Over grenzen heen moet er sprake zijn van een internationale aanpak waarbij die landen met een historische verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis meer doen en vooral financieel bijdragen voor de klimaatuitdagingen van de meest kwetsbare landen. Dat werd zo afgesproken onder het VN Klimaatverdrag. Om de internationale klimaatfinanciering – zoals dat heet – te kanaliseren, werd een fonds opgericht: het Green Climate Fund.

Ondertussen is het fonds door de helft van de middelen die het oorspronkelijk ontving en dus op zoek naar een aanvulling.

Het jonge fonds keurde in 2014 een eerste project goed. Het gaat dan onder meer om projecten die de weerbaarheid tegen klimaatgevolgen van rurale gemeenschappen in Benin bevorderen, de toegang tot (zonne-)energie van Malinese dorpen verbeteren of watervoorziening op de Comoren-eilanden garanderen.

Ondertussen is het fonds door de helft van de middelen die het oorspronkelijk ontving en dus op zoek naar een aanvulling. In dat kader kondigde premier Michel tijdens een klimaattop in New York in september aan de federale bijdrage aan het fonds te zullen verdubbelen, mits goedkeuring van het parlement.

Het fonds ontving in de eerste periode 66.9 miljoen dollar van de federale regering. Een verdubbeling daarvan komt neer op 120 miljoen euro.

Een minimum, maar elke opsteker telt

De premier gaf met zijn aankondiging een maand de tijd aan het parlement om op tijd te zijn voor een top die erover plaatsvindt vandaag in Parijs. Vandaag is een sleutelmoment in de aanpak van de klimaatcrisis. De hele wereld kijkt naar de aankondigingen die zullen volgen. Die zijn niet alleen van belang voor het effectief in staat stellen van alle landen om hun klimaatuitdagingen de baas te kunnen, maar ook voor vertrouwen.

Vertrouwen dat historische vervuilers hun verplichtingen ten aanzien van kwetsbare landen zullen nakomen en dus vertrouwen dat het behalen van de klimaatdoelstellingen een prioriteit is en blijft. Ons land kan daar niet ontbreken.

Een duidelijke keuze vóór internationale klimaatrechtvaardigheid op een moment dat internationale samenwerking steeds vaker onder druk staat.

Het federale parlement haalde de deadline en stemde gisteren in de plenaire zitting quasi unaniem voor. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland kondigden hun verdubbeling al eerder aan.

Het parlement geeft zo een belangrijk signaal aan de regering dat België zich kan voegen bij deze lijst van landen die hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van kwetsbare landen. Een duidelijke keuze vóór internationale klimaatrechtvaardigheid op een moment dat internationale samenwerking steeds vaker onder druk staat.

In een politieke context waar we tot nog toe vooral stilstand zien op vlak van klimaat, is het een lichtpunt dat alvast het parlement hierover nu wél ambitie toont. Een minimum, maar elke opsteker telt. Sluit onze regering zich daar vandaag bij aan?

Els Hertogen is directeur van 11.11.11

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2824   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift