Plus est en vous

Samen zijn we tot grootse dingen in staat

© Kayin Luys

 

Het feit dat Anuna en co tijdens de grote acties consequent in drie talen speechen, is veelbetekenend. Onze jongeren zijn er zich van bewust dat de oplossingen voor mondiale problemen bovenlokaal zullen moeten worden aangepakt. Zij leren ons dat we af moeten van onze provinciale oogkleppen. Die hebben we in tijden van verkiezingen nog meer op dan anders, maar onze jongelui hebben daar geen boodschap aan.

Deze wereld is groter dan elk van ons. Wij zijn allemaal kinderen van deze wereld. Mijn Belgische, Zuid-Europese en Afrikaanse roots herinneren mij daar elke dag aan. Maar het geldt voor ons allemaal. Ik hoor de boodschap van die jongelui dus niet alleen klaar en duidelijk. Meer nog, ik voel hun strijd. Ik zie wat ze aan het doen zijn. Ze bereiden de weg, voor ons aller toekomst. En daar ben ik hen dankbaar voor. Het is een weg van lokale samenwerking en mondiale ambitie. Die weg is de enige die kan leiden naar een oplossing voor een probleem dat groter is dan we soms durven uitspreken.

Ze staan onbevangen in de wereld en zijn ze nog niet het slachtoffer van de ratrace waarin vooral de waan van de dag primeert.

Het is misschien niet eens zo gek dat jongeren vandaag de krachten bundelen om ons duidelijk te maken dat ons maatschappelijk systeem tegen de grenzen van onze planeet botst. Zij behoren immers tot de eerste generatie die dankzij het internet, goed onderwijs en verschillende uitwisselingsprogramma’s echt verankerd zijn in de wereld. Daardoor vatten ze de mondiale uitdagingen zeer goed. Bovendien staan ze onbevangen in de wereld en zijn ze nog niet het slachtoffer van de ratrace waarin vooral de waan van de dag primeert. Ze zijn nog niet opgeslorpt door verzuilde structuren die samenwerking in dit land vaker bemoeilijken dan vergemakkelijken. Hun grote verantwoordelijkheidsgevoel komt voort vanuit het besef dat we onze privileges te danken hebben aan de effecten van wereldwijde ongelijkheid.

Tijdens hun wekelijkse acties stellen onze jongeren vooral ons economisch systeem in vraag, dat gericht is op lokale winsten en vooruitgang op korte termijn zonder oog te hebben voor de wereldwijde schadelijke gevolgen op vlak van milieu en sociaal welzijn. In tegenstelling tot onze politieke leiders, die voor eigen streek staan te preken en zich op de borst kloppen over het aantal jongeren dat hun provinciestadje op de been brengt, werken onze jongeren van “Youth for climate” met hun “Global strike for the climate” aan een mondiaal verhaal. Ze hebben begrepen dat het klimaatprobleem enkel wereldwijd kan worden opgelost, over alle partij- en regionale grenzen heen, zonder afgeleid te worden door dagdagelijkse faits divers.

Laat ons dus stoppen met de jongeren op de vingers te tikken of hen verdacht te maken. Dat oogt allemaal nogal verkrampt.

De afgelopen weken is het zeer duidelijk geworden dat er samen met onze jongeren vele anderen zijn die wachten op een ambitieuze “coalition of the willing”. De revolutie van onze jongeren inspireert niet alleen hier, maar wordt opgepikt in naburige landen en krijgt steeds meer een mondiale dimensie. Wij moeten beginnen te beseffen dat de jongeren gewoon gelijk hebben. Laat ons dus stoppen met hen op de vingers te tikken of hen verdacht te maken. Dat oogt allemaal nogal verkrampt.

Het is aan ons om nu los te komen van taalgrenzen, partijgrenzen én landsgrenzen. Aan ons om de handen in elkaar te slaan met politieke concullega’s, bedrijfsleiders, experten, technocraten en wetenschappers. Aan ons om dit urgente probleem op te lossen zonder ons te verliezen in de waan van de dag.

Ja, dat vraagt van vele doorgewinterde politici een mentale inspanning die ze niet gewend zijn. Maar kunnen we voor deze ene keer wél ambitieus zijn? Wij kunnen dat, beste landgenoten. Visie, ondernemingszin en ambitie genoeg in ons land.

Mijn België, plus est en vous. Rise above and aim high. Samen zijn we tot grootse dingen in staat.

Rina Rabau is kandidaat federaal parlement voor GROEN

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2836   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur