Recept voor een toekomstige regimewissel in Syrië

Op basis van de militaire interventies in Libië en Ivoorkust werkt Paul Collier, voormalig topman bij de Wereldbank, een recept uit voor een regimewissel in Syrië. Ontluisterend.

  • CC Freedom House Syrische rebellen in Homs, Syrië, 8 maart 2012. CC Freedom House

Paul Collier is een voormalig topman bij de Wereldbank. Hij is onder andere gekend vanwege de bestseller ‘Eén miljard achterblijvers’. Maar achter deze notoire ontwikkelingseconoom schuilt een doorwinterde militair strateeg.

De man is auteur van diverse boeken over gewapende conflicten en hij was ook een topadviseur van Tony Blair. Blair, dat was de Britse premier die in 1999 een nieuwe doctrine van een rechtvaardige oorlog lanceerde, de zogenaamde ‘doctrine of the international community’. Eind jaren negentig gingen de westerse mogendheden op zoek naar een nieuwe legitimering voor militaire interventie.

Dat scheen vlot te lukken, maar toen kwam Irak (2003) en die interventie liet een grote kater na. “Na Irak is het moeilijk om veel steun te krijgen voor militaire interventie” zuchtte Collier. Maar niet getreurd. De militaire interventies van afgelopen jaar in Libië en Ivoorkust hebben ons van het ‘Iraksyndroom’ verlost. Het licht staat nu opnieuw op groen voor de gendarmes van het Westen.

Op basis van deze interventies werkte Collier nu een recept uit voor een regimewissel in Syrië, gepubliceerd in de Financial Times. Het kan perfect dienen voor toekomstige zogenaamde ‘humanitaire’ (lees militaire) interventies. 

Het recept gaat als volgt:

1. Zorg dat het protest in het betreffende land danige vormen aanneemt dat de regering of het leger een grens overschrijdt die voor de publieke opinie in het buitenland ontoelaatbaar is. Zorg er m.a.w. voor dat de oppositie voldoende agressie uitlokt en hoop dat het leger overeenkomstig of nog meer geweld gebruikt.

[Om dat deel van het recept te doen slagen is een ‘voordelige’ verslaggeving van de internationale media onontbeerlijk. Een door het Westen gecontroleerde of geallieerde ‘onafhankelijke’ humanitaire organisatie die over het aantal slachtoffers bericht, is daarbij zeer handig. Nvda.]

2. Leg het land financieel droog zodat legerofficieren niet meer zeker zijn dat ze in de toekomst nog zullen betaald worden.

3. Creëer bij de oppositie een stevig leiderschap. [Voorzie daarvoor voldoende dollars, nvda.] Dat kan sleutelfiguren uit het leger en de regering uitnodigen om over te lopen en na de regimewissel een topfunctie in te nemen.

4. Versterk de militaire capaciteit van de oppositie met wapens, logistieke steun. Ivoorkust en Libië hebben aangetoond dat een rebellenleger dat op papier zwak is, met een beetje steun toch een eindoverwinning kan behalen.

[Wat de man hier vergeet te melden is de rechtstreekse militaire steun van het Westen, die nodig was om het recept uiteindelijk te doen slagen. Het ging om huurlingen en ook speciale grondtroepen die under cover werkten in Libië. Daarnaast waren er ook luchtbombardementen in beide landen. In Syrië zijn speciale grondtroepen en huurlingen al volop actief en wordt eraan gedacht om drones in te zetten. Nvda.]

Collier ziet wel een probleem bij het laatste punt, met name in de militaristische strategie. Om de publieke opinie te winnen wordt de aanpak van het Westen steevast verpakt in een humanitair discours en worden de zaken voorgesteld als een conflict waarbij onschuldige en ongewapende burgers het slachtoffer zijn van blind geweld door de overheid.

Wanneer je de oppositie begint te bewapenen dan verandert het karakter van het conflict. Het gaat dan niet langer over onschuldige en weerloze burgers. Het conflict zal dan ook gemakkelijk als een banale burgeroorlog aanzien worden, waarbij het Westen een van de strijdende partijen militair ondersteunt. Dit zal “ongetwijfeld op een genante wijze voor verwarring zorgen en huichelachtig overkomen”, aldus Collier.

Marc Vandepitte is auteur en publicist

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift