Internationale Dag van de Vrede: 150 burgemeesters vragen verbod op kernwapens

Regering blijft in nucleaire pas van NAVO lopen, terwijl gemeenten vredesvlag uithangen

Flickr/torbakhopper (CC BY-ND 2.0)

 

Vandaag, 21 september — de Internationale Dag van de Vrede - nemen steden en gemeenten hun verantwoordelijkheid met een duidelijk pleidooi tegen de gruwelijkste wapens uit de geschiedenis van de mensheid. De VN vraagt om op die dag extra aandacht te besteden aan de promotie van de idealen van vrede. 150 burgemeesters van Belgische steden en gemeenten roepen de federale regering op om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen. 

We staan er zelf toch wel van te kijken. Dat zoveel Belgische burgemeesters behorende tot partijen die federaal zowel in de regering als oppositie zitten, onze regering expliciet vragen om het VN-verdrag voor een kernwapenverbod te ondertekenen is een betekenisvol politiek signaal dat de federale regering niet mag negeren. Het is immers het zoveelste bewijs dat het politieke draagvlak voor de ontmanteling van kernwapens erg groot is.

Het immense kernwapenarsenaal kost handenvol geld. Voor onderhoud en de modernisering wordt wereldwijd meer dan 250 miljoen euro per dag neergeteld

Lokale beleidsverantwoordelijken beseffen heel goed dat lokale vrede onmogelijk is zonder internationale vrede. Er bestaat geen duurzame toekomst onder een nucleair zwaard van Damocles. Met hun oproep wijzen de steden en gemeenten op de bedreiging die zo’n slordige 15.000 kernwapens nog altijd vormen voor het voortbestaan van mens en planeet. Zo een immens kernwapenarsenaal kost bovendien handenvol geld. Voor het onderhoud en de modernisering van deze massavernietigingswapens moet wereldwijd meer dan 250 miljoen euro per dag worden neergeteld! Broodnodige middelen die niet kunnen ingezet worden om armoede, honger en broeikasgassen de wereld uit te helpen.

Exact een jaar geleden werd een nieuw VN-verdrag ter ondertekening opengesteld aan alle leden van de VN. Na jaren van voorbereidingen en onderhandelingen keurden 122 landen de slottekst van dit verdrag goed. Het nieuwe verdrag verbiedt ondubbelzinnig het gebruik, het dreigen met, de ontwikkeling, het testen, de aanmaak, de verwerving, het bezit, de opslag én de transfer van kernwapens. Daarnaast wordt ook elke vorm van assistentie bij kernwapenactiviteiten verboden, net als het stationeren van kernwapens.

Historisch gemiste kans

Dit verdrag betekent een historische stap! Voor het eerst sedert de kernbomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki (1945) worden kernwapens verboden! Helaas stellen wij vast dat de federale regering tot op heden dit VN-verdrag niet ondertekent en er voor kiest om in de nucleaire pas van de NAVO te lopen.

De 150 burgemeesters willen nu dat daar verandering in komt. Symbolisch hangen ze de vredesvlag uit aan de gebouwen van de gemeenten om hun oproep aan de regering kracht bij te zetten. Veel gemeenten zetten hun oproep extra in de verf door de bevolking via website of lokale publicaties te informeren en organiseren allerlei evenementen.

Helaas stellen wij vast dat de federale regering tot op heden het VN-verdrag niet ondertekent en er voor kiest om in de nucleaire pas van de NAVO te lopen

In Gent wordt de hele Ghelamco-arena verlicht in de kleuren van de vredesvlag. In Mechelen speelt de beiaard van de Sint-Romboutstoren de vredeshymne terwijl een grote vredesvlag aan het stadhuis wordt ontplooid. Ook veel scholen doen mee. Steden en gemeenten helpen zo mee om het thema van de kernontwapening hoger op de politieke agenda te plaatsen.

Ze kunnen alvast rekenen op de steun van de meerderheid van de bevolking. Uit recente internationale bevragingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië in juni 2018, blijkt dat de roep naar een kernwapenvrije wereld groot is. In België wil 57 procent van de bevraagden de Amerikaanse kernwapens weg uit Kleine Brogel. Een nog groter percentage van 66 procent wil dat de Belgische regering het nieuwe VN-kernwapenverbod ondertekent en 68% vindt het niet kunnen dat Belgische banken investeren in de kernwapenindustrie.

Het VN-kernwapenverbod zal niet onmiddellijk leiden tot de eliminatie van kernwapens, maar ze vergroot wel het stigma dat op deze massavernietigingswapens rust. Het verhoogt de druk op de kernwapenstaten om eindelijk werk te maken van ontwapening en dwingt financiële instellingen om niet langer te investeren in kernwapenproductie. Verschillende grote internationale pensioenfondsen en grootbanken zoals KBC stuurden intussen hun investeringsbeleid radicaal bij.

Ook het Nobelprijscomité gaf een zeer duidelijk signaal. De internationale campagne ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, die de aanloop naar dit VN-kernwapenverbod hielp bewerkstelligen, ontving daarvoor in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede.

De tijd is aangebroken om de volgende stap te zetten op weg naar een kernwapenvrije wereld. De Belgische regering moet haar engagement voor een kernwapenvrije wereld omzetten in concrete daden.

Dit is een opiniebijdrage van Pieter Teirlinck en Ludo De Brabander, medewerkers van Vrede vzw. Auteurs van opiniestukken schrijven in eigen naam.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2800   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift