Regering stopt debat kernenergie in de doofpot

Sara Van Dyck

16 maart 2011
Opinie

Regering stopt debat kernenergie in de doofpot

Regering stopt debat kernenergie in de doofpot
Regering stopt debat kernenergie in de doofpot

Minister Magnette wil in afwachting van stresstesten, een jaar lang niet meer debatteren over de kernuitstap. Nu het maatschappelijke debat op volle toeren draait, doet Magnette een poging de publieke opinie te sussen. Zo gaat er kostbare tijd verloren en blijft België nog langer afhankelijk van een zeer onbetrouwbare energiebron.

Natuurlijk moet de veiligheid van onze kerncentrales grondig onderzocht worden, maar dit mag ons niet afleiden van het debat ten gronde over onze toekomstige energievoorziening. Zelfs indien de kerncentrales veilig zouden blijken, dan nog is er geen reden om onze oudste centrales langer dan 2015 open te houden. Het langer openhouden van de kerncentrales zorgt voor een handhaving van een monopoliepositie en bestendigt een slecht investeringsklimaat voor nieuwe spelers. Dit is nefast voor de bevoorradingszekerheid en een goede werking van de Belgische energiemarkt.

Er zitten voldoende investeringen in de pijplijn om de sluiting van de drie oudste kerncentrales op te vangen. Maar, om onze bevoorradingszekerheid te waarborgen, hebben we nood aan een energiebeleid dat duidelijke keuzes maakt en zorgt voor een stabiel investeringsklimaat voor nieuwe spelers. Dit kan enkel door vast te houden aan de wet op de kernuitstap.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Japan werd gisteren op een bijzondere Europese top over nucleaire veiligheid beslist dat de Europese lidstaten hun kerncentrales vrijwillig aan stresstests kunnen onderwerpen. In navolging van deze top besliste het kernkabinet dat het debat over een mogelijke levensduurverlenging van de Belgische kerncentrales on hold gezet wordt, tot deze stresstests in België werden uitgevoerd.

Het langer openhouden van de kerncentrales zorgt voor een handhaving van een monopoliepositie en bestendigt een slecht investeringsklimaat voor nieuwe spelers.

Het is intriest dat er een kernramp nodig is, alvorens onze regering het veiligheidsaspect ten gronde laat meespelen in een beslissing over een levensduurverlenging van de kerncentrales. Volgens Bond Beter Leefmilieu is dit een doofpotoperatie. Onze regering schuift de cruciale beslissing om de kerncentrales te sluiten zoals reeds voorzien in 2003 in de wet op de kernuitstap gewoon op de lange baan.

Dit zorgt niet alleen voor blijvende onzekerheid voor nieuwe spelers op de energiemarkt, maar brengt bovendien onze bevoorradingszekerheid in gevaar. Tekenend is dat we in België jaar na jaar geconfronteerd worden met een stijging van het aantal nucleaire incidenten in Doel en Tihange. In 2007 waren er nog ‘maar’ 9 incidenten, in 2010 waren dat er al 17.

Ons land is voor meer dan de helft van haar elektriciteitsproductie afhankelijk van verouderende en steeds minder betrouwbare nucleaire centrales. De afhankelijkheid van deze energiebron zorgt ervoor dat alleen al een (noodgedwongen) stilleggen van deze centrales nefast zal zijn voor de bevoorradingszekerheid. We kunnen die bevoorradingszekerheid alleen maar garanderen door nu duidelijke keuzes te maken en een stabiel investeringsklimaat te scheppen voor nieuwe spelers zodat we ons kunnen voorbereiden op de uitvoering van de reeds in 2003 geplande kernuitstap.

Sara Van Dyck is beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu