Reynders mist deadline

Verschillende auteurs

24 april 2008
Opinie

Reynders mist deadline

Het Belgisch Parlement keurde op 1 maart 2007 unaniem een wet goed die investeringen in antipersoonsmijnen en clustermunitie verbiedt. Maar meer dan één jaar later wijst niks er op dat de Minister van Financiën inspanningen doet om deze wet uitvoerbaar of controleerbaar te maken.

Op 1 mei verstrijkt de deadline voor de regering om een lijst publiek te maken van ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie en antipersoonsmijnen. Een aantal NGO’s klagen vandaag aan dat de regering nalaat het verbod op investeringen in deze wapens uit te voeren en af te dwingen.

Primeur

Landmijnen en clustermunitie zijn onmenselijke wapens. Wereldwijd maken ze vooral burgerslachtoffers – volgens bevestigde cijfers van Handicap International zijn 98% van de slachtoffers burgers -  en vaak zelfs vele jaren nadat een oorlog of conflict afgelopen is. Met de goedkeuring van een investeringsverbod in producenten van deze wapens, zorgde de Belgische wetgever voor een internationale primeur en een krachtig signaal.
Ondertussen staat de problematiek van investeringen in antipersoonsmijnen en clustermunitie wereldwijd op de agenda. Meer en meer financiële instellingen nemen maatregelen om dergelijke investeringen terug te schroeven. Maar België blijft voorlopig het enige land met een afdwingbare wetgeving ter zake.

Waar blijft de lijst?

Toch kan België voorlopig niet echt met opgeheven hoofd haar pioniersrol spelen op internationaal vlak. Dat komt grotendeels door het gebrek in dadendrang voor dit dossier bij minister van Financiën Reynders. De goedgekeurde wet verplicht de overheid immers om een lijst op te maken van bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie of landmijnen.
Deze lijst moet op 1 mei 2008 publiek gemaakt worden. Maar voorlopig lijkt er nog geen actie ondernomen door het Ministerie van Financiën. Het investeringsverbod is ondertussen wel reeds één jaar van kracht, maar zo’n lijst blijft belangrijk omdat ze de uitvoering van en de controle op het investeringsverbod faciliteert.

Wie controleert deze wet eigenlijk?

Maar ook op het vlak van controle op de naleving van deze wet heerst nog volledige onduidelijkheid. Wie controleert deze wet eigenlijk? Aangezien de wet van maart 2007 rechtstreeks verwijst naar de witwas-wet zou  deze rol weggelegd kunnen zijn voor de CBFA, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Maar toen Netwerk Vlaanderen in juni vorig jaar contact opnam met deze controle-autoriteit, wist men daar zelfs niets af van het bestaan van de wet op investeringen in landmijnen en clustermunitie. 
Een Belgische wereldprimeur dreigt zo een slag in het water te worden. Bij de stemming vorig jaar hebben alle partijen unaniem hun afkeuring betoond tegen investeringen in landmijnen en clusterbommen. Nu komt het er enkel op neer de gestemde wet goed uit te voeren. Netwerk Vlaanderen en andere organisaties uit het middenveld roepen de regering en minister Reynders dan ook dringend op om werk te maken van de uitvoering van en controle op deze wet. 
Netwerk Vlaanderen, Vrede, Vredesactie, Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel, Réseau Financement Alternatif