Schijnzelfstandigheid bij Bulgaren en Roemenen: oorzaken en gevolg

Jean-Claude Heirman, directeur-generaal van de sociale inspectie klaagde gisteren in De Tijd  het probleem aan van de ‘frauduleuze EU-Migranten’. Hij vermeldt daarbij prominent de Bulgaarse en Roemeense werknemers/schijnzelfstandigen. OR.C.A stelt met verbijstering vast dat niet wordt stilgestaan bij het basisprobleem waar deze EU onderdanen mee geconfronteerd worden. Hun beperkte toegang tot onze arbeidsmarkt. Enige nuance is dus op zijn plaats. De toegang tot de arbeidsmarkt openen en jobbegeleiding aanbieden, zijn voor OR.C.A. twee effectieve en positieve sleutels om de problemen aan te pakken.

  • Jan Knockaert, coördinator van de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten

Sociale fraude bij de tewerkstelling van werknemers moet worden aangepakt en bestreden. Dit vereist voldoende middelen voor coördinatie en om werkplaatsen te inspecteren; dit ook om de werknemersbescherming maximaal te garanderen. Wat Bulgaarse en Roemeense werknemers betreft is echter een veel efficiënter oplossing: geef ze vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt en tot begeleiding door de arbeidsbemiddelingsdiensten zoals iedere EU werknemer. Zo’n maatregelen hebben een directe impact. Ze verminderen de kansen op uitbuiting, verhogen de bijdragen aan de sociale zekerheid en schakelen de nood aan het zelfstandigenstatuut uit.

Roemenen en Bulgaren hebben in tegenstelling tot andere EU burgers beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Wie wil werken met een werknemersstatuut, kan dat enkel voor jobs die in een strikte lijst van vooraf bepaalde knelpuntberoepen zijn opgenomen en met een arbeidskaart B. Door alle voorwaarden verbonden aan de arbeidskaart B wordt aan de werknemers een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt geboden en bovendien een rechtsonzeker statuut bezorgd.

Wil je als Roemeen of Bulgaar om een betere toekomst uit te bouwen voor jezelf en je kinderen in België komen werken dan is er maar één alternatief: het zelfstandigenstatuut. Hier werd immers geen enkele beperking opgelegd.

Roemenen en Bulgaren doen er dan ook massaal beroep op en vaak als schijnzelfstandigen. Dat is niet zo omdat ze daar zelf zoveel bij te winnen hebben of willen frauderen, maar omdat dit de enige optie is die het beleid voorziet.
Roemenen en Bulgaren doen er dan ook massaal beroep op en vaak als schijnzelfstandigen. Dat is niet zo omdat ze daar zelf zoveel bij te winnen hebben of willen frauderen, maar omdat dit de enige optie is die het beleid voorziet. Deze werknemers zijn zelden op de hoogte van alle verplichtingen van het zelfstandigenstatuut. De sociale zekerheidsbijdragen die ze moeten betalen belooft de werkgever op zich te nemen Als na enige tijd de schijnzelfstandige vaststelt dat de betaling niet is gebeurd heeft hij een openstaande schuld van enkele duizenden euro zonder er weet van te hebben.

Het is duidelijk dat de overgangsmaatregelen hun doel hebben voorbij geschoten en meer problemen hebben veroorzaakt dan dat ze oplossingen hebben geboden. België kan er op ieder moment voor kiezen om ze stop te zetten en deze werknemers volwaardig te integreren in onze arbeidsmarkt. Dit zou zowel voor onze sociale zekerheid als onze knelpuntberoepen een veel betere oplossing zijn. En zou ook voor deze hardwerkende EU burgers een ideale oplossing zijn.

Jan Knockaert is coördinator van OR.C.A., Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten, www.orcasite.be

LEES OOK

© Bunderachiv (CC0)
In het voorbije jaar zijn de herinneringen van oostfronters weer een stuk aanvaardbaarder gemaakt voor het brede publiek.
© Communauté de la Poudrière
‘Leefgemeenschap die een alternatief probeert te bieden voor kapitalisme en individualisme waar het menselijke terug primeert’.
Han Soete (CC BY-NC-SA 2.0)
Bij een politieactie in het Brusselse Maximiliaanpark zondagavond werden een tiental migranten opgepakt.
© Brecht Goris
Het gaat niet goed met de armoedebestrijding, zegt Ikrame Kastit.