Sociale en democratische revolutie in Tunesië

Fathi Chamkhi en Eric Goeman

17 januari 2011
Opinie

Sociale en democratische revolutie in Tunesië

Sociale en democratische revolutie in Tunesië
Sociale en democratische revolutie in Tunesië

Het Tunesische volk heeft zich op een dramatische manier op het mondiale politieke podium geplaatst. Na 29 dagen heeft het een sociale en democratische revolutie kunnen volbrengen en de dictator Ben Ali kunnen wegsturen. Dit is een grote overwinning. Dit is een grote dag voor ieder van ons en wij willen die delen met iedereen die de kapitalistische wereldorde bestrijdt.

Het belangrijkste is dat het Tunesische volk en de jongeren in het bijzonder hun waardigheid en trots heroverd hebben. Nu moeten ze een nieuwe Tunesië bouwen dat vrij, democratisch en sociaal is.

Maar de contrarevolutie vecht al terug. Ben Ali is van de macht verjaagd maar zijn regime, dat weliswaar gedestabiliseerd en verzwakt is, probeert de sleutelposities te behouden. De Destourian Staat en Partij is er nog steeds, samen met haar kapitalistisch sociaal en economisch beleid.

Het regime werd aangehaald als een voorbeeldige ‘goede leerling’ door internationale financiële instellingen, toen de werkende klassen 23 jaar uitgebuit werden om winsten te verzekeren voor het onverzadigbare wereldwijde kapitaal, en terwijl gingen ook winsten naar een paar families georganiseerd in maffia-achtige clans rond de president.

Die is nu weggejaagd en dat is een eerste overwinning. Waarschijnlijk zijn ook de miljarden euro die de president en zijn clan hebben geroofd van hun bevolking mee verdwenen naar Westerse banken. De jacht op deze middelen is broodnodig voor de opbouw van een democratisch Tunesië.

Wij verwerpen de huidige poging om de volksrevolutie te confisqueren door het voorstel van een regering van ‘nationale eenheid’ waardoor het onwettige regime op één of andere manier aan de macht zou kunnen blijven.

Het belangrijkste is dat het Tunesische volk en de jongeren in het bijzonder hun waardigheid en trots heroverd hebben. Nu moeten ze een nieuwe Tunesië bouwen dat vrij, democratisch en sociaal is.

Op hetzelfde moment heeft de gevallen regering zwaarbewapende milities de straat opgestuurd, waaronder de persoonlijke garde van Ben Ali en die proberen nu paniek te zaaien in de grote steden van het land, in Tunis en in de voorsteden. Groepen van geruïneerde en hongerende mensen profiteren ook van de huidige chaos om zichzelf te behelpen in winkels zoals Carrefour en Géant. Plunderende bendes staan langs belangrijke wegen en maken alle verkeer gevaarlijk. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om basislevensmiddelen zoals brood, melk of geneesmiddelen te bekomen.

Het regime, dat de politiediensten demobiliseerde zowel in de steden als op het platteland, profiteert van de chaos en de angst in de maatschappij om haar eigen oplossingen op te dringen. Het staakt-het-vuren, en de slechts beperkte strijdkrachten, die nooit dit soort situaties hebben meegemaakt, maken alleen de angst groter, gezien de milities tijdens de nacht aanvallen.

Burgers proberen hun eigen defensie overal te organiseren, vaak in samenwerking met delen van de strijdkrachten; duizenden “volkscomités voor de verdediging van de burgers” zijn opgericht om de bevolking te beschermen.

Alleen door het oprichten van een voorlopige regering, zonder ook maar één vertegenwoordiger van het Destourian regime, en die belast wordt met de voorbereiding van vrije en democratische verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering, en dit via een nieuwe verkiezingswetgeving; alleen zo kunnen de Tunesiërs weer controle verwerven over hun toekomst en een rechtvaardige en eerlijke orde in hun land herstellen. Als de mensen naar een beter leven streven moeten we hen daarbij steunen.

Omdat een andere wereld mogelijk is,

Fathi Chamkhi, RAID-ATTAC en CADTM TUNISIA
Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen