Stop de blokkade van de Gazastrook

Actieplatform Palestina

Opinie

Stop de blokkade van de Gazastrook

25 april 2008

Het Actieplatform Palestina en de Association Belgo-Palestinienne veroordelen met klem de collectieve bestraffing van de bevolking van de Gazastrook. We vragen de hervatting van de brandstofleveringen en het stopzetten van de blokkade van Gaza.

John Ging, de directeur van de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) in Gaza, luidde gisteren de alarmklok. Sinds 10 april heeft Israël de toevoer van brandstof en benzine compleet afgesloten. De levering van industriële brandstof is gereduceerd tot de helft van de minimumvoorraad die nodig is om de elektriciteitscentrale te doen werken. Geen brandstof betekent dat levensnoodzakelijke humanitaire en publieke diensten stilvallen. Enkele feiten:

Voedselbedeling:

John Ging voorspelt dat UNRWA met ingang van vandaag zonder brandstof zal vallen, waardoor noch UNRWA noch het WereldVoedselProgramma de voedseldistributie aan één miljoen noodlijdende Gazanen kunnen verderzetten.

Gezondheidszorg:

  • Ziekenwagens kunnen niet uitrijden in geval van nood. Van de ambulances van het Ministerie van Gezondheid zit 20% zonder brandstof, 60% heeft minder dan één week te gaan.

  • De brandstofreserves van de ziekenhuizen – waar 12 000 patiënten verzorgd worden – zijn gedaald tot onder het kritieke niveau van 25%.

  • Transport: dokters en verplegend personeel kunnen enkel naar het werk wanneer dat op loopafstand is. Ook patiënten die verzorging nodig hebben, moeten zich te voet verplaatsen.

Water:

  • 15 waterpompen die op diesel werken zijn stilgevallen, waardoor 70 000 mensen zonder water zijn komen te zitten.

  • 15 tot 20% van de bevolking heeft om de vier dagen slechts 3 tot 5 uur toegang tot water.

Elektriciteit:

De elektriciteitscentrale is sinds januari in permanente crisis. De centrale kan elk moment stilvallen wat zal leiden tot elektriciteitspannes van 8 tot 16 uur per dag in de hele Gazastrook.
Deze brandstofcrisis komt bovenop de reeds dramatische humanitaire situatie waarin de Gazastrook zich na 10 maanden van loodzware sancties bevindt: 53 kinderen gedood en 117 gewond sinds januari; instorting van de economie; 80 % van bevolking onder de armoedegrens; onvoldoende voorraad van voedsel en andere noodzakelijke middelen; gezondheidszorg en water- en sanitaire voorzieningen op de rand van instorten.
Het Actieplatform Palestina en de Association Belgo-Palestinienne veroordelen de collectieve bestraffing van de bevolking van de Gazastrook. Zolang Israël als bezettingsmacht de grenzen van Gaza controleert, blijft het de formele verantwoordelijkheid van Israël om brandstofleveringen aan de Gazanen toe te staan zodat zij zich kunnen verplaatsen, vitale voorzieningen kunnen verzekeren en elektriciteit kunnen opwekken.
Eind maart ondernam een delegatie van 16 vertegenwoordigers van het Belgische sociale, syndicale en culturele middenveld een fact finding missie naar de Palestijnse gebieden en Israël. Zij bezochten er Israëlische, Palestijnse en VN-organisaties waaronder ook meerdere partners van de Belgische deelnemende organisaties. De delegatieleden vragen – o.a. namens hun partners – aan de Belgische regering om de dramatische toestand hoogdringend onder de aandacht van de Europese Raad, de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te brengen.
Concreet willen wij dat de Belgische regering het initiatief neemt om de opheffing van de economische blokkade van Gaza te agenderen op deze diverse niveaus, alsook en in het bijzonder de opheffing van de belemmeringen op alles wat met de gezondheid en de voedselvoorziening van de Gazanen te maken heeft, gezien de dramatische impact van de blokkade op de gezondheidstoestand van de inwoners van Gaza.
Dat betekent dat België de vrije en ongehinderde invoer in Gaza moet bepleiten van alle producten die te maken hebben met gezondheidszorg, alsook het vrije en ongehinderde vertrek van alle Gazanen die verzorging buiten Gaza nodig hebben.