Stop het geweld tegen burgers in de Gazastrook

Actieplatform Palestina

Opinie

Stop het geweld tegen burgers in de Gazastrook

03 maart 2008

Het Actieplatform Palestina veroordeelt met klem de grootschalige Israëlische militaire operatie in de Gazastrook die het leven aan meer dan 60 Palestijnse burgers kostte. De burgerbevolking in de Gazastrook is al maanden blootgesteld aan een draconisch beleg dat het gebied op de rand van een ongeziene humanitaire crisis bracht. Wij veroordelen tevens de aanvallen met raketten van de Palestijnse gewapende groeperingen op het zuiden van Israël.

Deze geven Israël echter niet het recht om alle regels van het internationaal recht met de voeten te treden. De westerse landen, waaronder België, geven Israël het signaal dat het ongestraft zijn beleid van collectieve bestraffing, en zelfs oorlogsmisdaden, kan voortzetten.
Door de groeiende economische, militaire en culturele samenwerking via allerlei samenwerkingsakkoorden in bilateraal, NAVO of EU-verband moedigen onze beleidmakers Israël integendeel nog aan om zijn militaire gang te gaan.
Die praktijk strookt niet met de politieke standpunten van de EU, waarin wordt bevestigd dat Israël de bezettende macht blijft in de Gazastrook, ondanks zijn terugtrekking in 2005 en dat het zich moet terugtrekken uit de Palestijnse gebieden en de kolonisatie moet stopzetten om een onafhankelijke leefbare Palestijnse staat mogelijk te maken.
Zowel in de Gazastrook als de Westelijke Jordaanoever blijft Israël de controle behouden over de grenzen, het luchtruim en de territoriale wateren. Dit betekent dat Israël volgens het internationaal humanitair recht aanzienlijke verplichtingen heeft tegenover de burgerbevolking en moet instaan voor haar welzijn en veiligheid.

Buitensporig geweld

Het Israëlische leger stelt de burgerbevolking echter bewust bloot aan buitensporig geweld. In zijn operatie trof het ook voedselbedelingscentra en gezondheidscentra. Zo werd het centrale kantoor van de Palestinian Medical Relief Society (PMRS) te Gaza vernietigd door een Israëlische luchtaanval. PMRS is een belangrijke gezondheidszorgverstrekkende NGO in de bezette Palestijnse gebieden, en de vernietiging van haar medische infrastructuur ter plaatse betekent een bijkomende zware klap voor de reeds schrijnende toestand van de gezondheidszorg in Gaza.
Door het maandenlange embargo is er bovendien een nijpend tekort aan basisvoorzieningen en medicijnen en kan er onvoldoende medische zorg worden voorzien. Israël weigert ook zijn afsluiting op te heffen voor patiënten die dringend medische verzorging nodig hebben. De verminderde levering van benzine en elektriciteit, goedgekeurd door het Israëlische Hooggerechtshof, hebben de gezondheidszorg verlamd en maken het leven voor de bevolking ondraaglijk.

Militaire oplossing niet mogelijk

Een militaire oplossing is niet mogelijk. Beide partijen moeten het internationaal humanitair recht respecteren en afzien van geweld tegen burgers. De isolatie van Hamas is contraproductief gebleken. Er is geen andere keuze dan met alle betrokken partijen rond tafel te zitten. Zowel in Israël als bij de Palestijnen (inclusief Hamas) bestaat er bij de publieke opinie een meerderheid voor een politieke oplossing.
De Verenigde Naties moeten dringend maatregelen nemen om Israëls overtredingen van het internationaal humanitair recht te stoppen en de bescherming van 1,4 miljoen burgers, waarvan één miljoen het statuut heeft van vluchteling, af te dwingen. De Europese Unie en ook België, dat momenteel zetelt in de VN-Veiligheidsraad, hebben de verplichting om tussen te komen en Israëls oorlogsmisdaden tegen de opgesloten burgerbevolking in de Gazastrook, te stoppen.
Als lid van de VN-Veiligheidsraad moet België zijn steun verlenen aan een resolutie die:

  • een veroordeling uitspreekt van het overdreven geweld en de schendingen van het oorlogsrecht;

  • het collectieve embargo tegen de bevolking van Gaza veroordeelt;

  • de algemene annexatie- en kolonisatiepolitiek veroordeelt die ondanks de onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit blijft voortduren;

  • consequenties koppelt aan het niet-naleven van een dergelijke resolutie;

  • een formeel wapenembargo afkondigt die zowel de invoer vanuit als de uitvoer naar Israël raakt.

Zolang de Israëlische oorlogs- en bezettingspolitiek aanhoudt, moet België bij zijn Europese partners aandringen om het Associatieakkkoord met Israël op te schorten en alle andere samenwerkingsverbanden binnen EU- en NAVO-verband minstens in vraag stellen.
Samen met l’Association belgo-palestinienne roepen we alle bezorgde burgers op om te protesteren tegen de onmenselijke behandeling van de Palestijnse burgers, op dinsdag 4 maart om 13u aan het Schumanplein in Brussel.