Stop met het opsluiten van kinderen

Piet Willems

03 juli 2007
Opinie

Stop met het opsluiten van kinderen

Geachte heer minister, u bent er ongetwijfeld van op de hoogte dat in ons land nog regelmatig gezinnen met kinderen opgesloten worden in gesloten centra. Het gaat niet meer alleen om gezinnen die hier allang verblijven, illegaal geworden zijn en in afwachting van hun verwijdering in detentie gehouden worden. Maar het gaat steeds meer om asielzoekers aan de grens, inclusief niet begeleide minderjarigen, om Dublingevallen (terugleiding naar EU-land van eerste aanmelding) en in sommige gevallen zelfs kinderen van EU-onderdanen.

U weet ongetwijfeld ook dat een verblijf in een gesloten centrum nagenoeg hetzelfde is als een verblijf in een gevangenis. Het opsluiten van kinderen in dergelijke centra heeft een nefaste invloed op hun lichamelijke en psychische ontwikkeling, hetgeen door talrijke studies is aangetoond. Kinderen ervaren de machteloosheid van hun ouders die zelf door hun situatie in voortdurende stress leven. Zij verliezen zo het noodzakelijke vertrouwen in hen en in de wereld der volwassenen. Zij worden psychisch getraumatiseerd.
U zult het ermee eens zijn dat kinderen traumatiseren een schending van mensenrechten is. Voor pas aangekomen gezinnen komt dit dubbel hard aan. Zij zijn nog getekend door het trauma van hun vlucht en hun hoop op een normaal leven wordt meteen de kop ingedrukt.
Uw voorganger op het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft destijds verordend dat kinderen niet meer opgepakt en opgesloten mogen worden in het derde trimester van het schooljaar. Op 1 juli begint de grote vakantie. De schrik zit er bij de gezinnen opnieuw erg in nu de kans om opgepakt te worden weer toegenomen is. Terwijl andere kinderen zorgeloos en vol dromen de vakantie ingaan, is het begin van de vakantie voor de ‘illegale’ gezinnen met kinderen een bron van angst en onrust.
U weet ongetwijfeld ook dat de capaciteit van de gesloten centra beperkt is. Vaak gebeurt het dat gezinnen met kinderen die om welke reden dan ook niet onmiddellijk verwijderd kunnen worden, na een paar weken opsluiting opnieuw ‘in vrijheid’ op straat gezet worden wegens gebrek aan plaats. Maar dan is het kwaad reeds geschied: het trauma van de detentie geeft opnieuw verwerkingsproblemen en een nog grotere angst voor de volgende keer dat ze worden opgepakt. Dit alles is eigenlijk ‘voor niets’, want de repatriëring is mislukt.
Overtuigd van het psychisch trauma dat kinderen bij opsluiting oplopen, hebt u zelf een onderzoek naar alternatieven laten uitvoeren. Als resultaat van dit onderzoek - het SumResearch rapport - wordt gesteld dat opsluiting van kinderen echt niet zou mogen. Schoorvoetend geeft men dan toe, als het dan toch niet anders kan, dat men dan de kinderen als het ware in een vijfsterrenhotel zou opsluiten. Maar riant verblijf of niet, het blijft vrijheidsberoving en dus een gevangenis. Wij vragen u een moratorium in te stellen voor het opsluiten van kinderen tot deze problematiek in het brede kader van het hele migranten- en vluchtelingenvraagstuk in een volgende regering opgelost wordt.
Geachte heer minister, stop alstublieft nog voor het einde van dit schooljaar het oppakken en opsluiten van gezinnen met kinderen. Een dergelijke kindvriendelijke beslissing zal in de herinnering blijvend met uw beleid verbonden blijven.
Piet Willems is lid van de stuurgroep van de Beweging voor Kinderen Zonder Papieren.

Deze open brief werd ook ondertekend door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kinderrechtencommissariaat, Kinderrechtencoalitie, Peter Adriaenssens (kliniekhoofd kinderpsychiatrie), Kerkwerk Multicultureel Samenleven Kerkasiel-Anders, Bond zonder Naam, Mieke Van Hecke (directeur-generaal Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) en ODiCe Oost-Vaams Diversiteitscentrum.