Terroristen werven vaker meisjes – onderwijs is tegengif

EC/ECHO/Anouk Delafortrie (CC BY-NC-ND 2.0)

Online en offline proberen terroristische groepen vrouwen en meisjes aan te trekken, vooral als die zich sociaal of cultureel uitgesloten of gemarginaliseerd voelen.

Steeds vaker zetten terroristische groepen vrouwen en meisjes in bij zelfmoordaanslagen. Onderwijs voor meisjes is een van de belangrijkste strategieën om die trend te keren, schrijven Amina Mohammed, de Keniaanse kabinetssecretaris voor Onderwijs, en Siddharth Chatterjee, VN-coördinator in Kenia.

Boko Haram, de aan IS gelieerde terroristische groep, heeft in 2017 tachtig vrouwen de dood ingejaagd. De meerderheid van aanslagplegers die Boko Haram inzet om onschuldige mensen te doden, zijn vrouwen en kinderen, blijkt uit een Amerikaanse studie.

Er is sprake van een groeiende trend van jonge meisjes die zich aansluiten bij extremistische groepen en die wereldwijd gewelddadige terroristische acties uitvoeren. Unicef constateerde recent in een onderzoek naar zelfmoordaanslagen in westelijk Afrika dat bijna één op de vijf aanslagen werd gepleegd door vrouwen. Bij kinderen die aanslagen pleegden, ging het in drie van de vier gevallen om meisjes.

Rekrutering

Nu terrorisme tegenwoordig een duidelijk aanwezige dreiging is en terroristen steeds vaker vrouwen rekruteren als dader, is het tijd eens te kijken naar de manier waarop meisjes in de handen van terroristische groepen belanden.

Online en offline proberen terroristische groepen vrouwen en meisjes aan te trekken, vooral als die zich sociaal of cultureel uitgesloten of gemarginaliseerd voelen.

Online en offline proberen terroristische groepen vrouwen en meisjes aan te trekken, vooral als die zich sociaal of cultureel uitgesloten of gemarginaliseerd voelen. De Keniaanse regering zet in op het vaak over het hoofd geziene onderwijs voor meisjes. Meisjes hebben in deze tijd meer ambitie en zijn meer competitief ingesteld. Ze willen niet langer naar school gaan en vervolgens alleen huisvrouw worden, of dezelfde baantjes accepteren als hun moeders.

Ze willen vast werk met hetzelfde salaris als hun mannelijke klasgenoten, gelijke kansen om promotie te maken en toegang tot middelen als land en leningen. Net als de jongens willen ze op gelijke wijze participeren in het bepalen van het economische en sociale beleid in een land.

Dit is waarom onderwijs een hoofdpijler is in de Keniaanse Nationale Strategie tegen Gewelddadig Terrorisme, die in september 2016 werd gelanceerd. Deze strategie zet in op samenwerking met plaatselijke gemeenschappen, die zo weerbaarder moeten worden tegen extremisme, en werkt aan structurele problemen die gevoelens van uitsluiting veroorzaken.

Wereldeconomie

Kenia doet het relatief goed als het erom gaat evenveel meisjes als jongens op school te krijgen. Wat jonge vrouwen nu nodig hebben, is het gevoel dat ze een toekomst hebben als ze van school komen. Volgens een recent onderzoek van het Keniaanse Nationale Bureau voor de Statistiek (KNBS) wordt van alle formele banen in Kenia slechts een derde door vrouwen bezet.

Hoewel Kenia geen apart beleid heeft voor onderwijs aan meisjes heeft het land bepaalde mechanismen geïntroduceerd om te garanderen dat alle meisjes die basisonderwijs volgen, ook doorgaan naar het vervolgonderwijs. Dit beleid moet iets doen aan de hindernissen die er zijn om meisjes vervolgonderwijs te laten volgen. Bij de overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school bestaat nu een genderkloof van 10 procent.

In een rapport van McKinsey wordt geschat dat als vrouwen wereldwijd in alle landen eenzelfde rol op de arbeidsmarkt spelen als mannen, dat de wereldeconomie 2800 miljard dollar kan opleveren tegen 2025.

Als alle meisjes in Afrika ten zuiden van de Sahara het voortgezet onderwijs afronden, zou dat het aantal kindhuwelijken meer dan halveren.

Kwaliteitsonderwijs voor jongeren moet niet alleen hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen, maar zich bij meisjes ook richten op psychosociale steun. Meisjes en vrouwen dragen al de zwaarste lasten van de armoede, wat hen extra vatbaar kan maken voor radicalisering. Geschat wordt dat één jaar voortgezet onderwijs voor een meisje leidt tot 25 procent meer inkomen. Als alle meisjes in Afrika ten zuiden van de Sahara het voortgezet onderwijs afronden, zou dat het aantal kindhuwelijken meer dan halveren.

Dit wijst allemaal op cyclische voordelen die van de ene generatie overgaan op de volgende, op onderwijs als interventiestrategie. De VN werken in Kenia samen met de overheid om te leren begrijpen waardoor jongeren radicaliseren. Dat gebeurt via verschillende programma’s. Om extremisme in de kiem te smoren, moeten we beginnen in het gezin. Daar moeten gevoelens van uitsluiting en een gebrek aan betrokkenheid bij meisjes die duidelijk een nieuw doelwit zijn van terroristische groepen, worden aangepakt.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift