Trek de Amerikaanse kernwapens terug uit België

Forum voor Vredesactie

07 november 2007
Opinie

Trek de Amerikaanse kernwapens terug uit België

Om te voorkomen dat ons land betrokken raakt bij moorddadige krachtpatserij, vraagt Vredesactie dat een nieuwe Belgische regering werk maakt van de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit België en van de herziening van de bilaterale militaire akkoorden.

Het eerste wordt ook door het parlement gevraagd, het tweede was beloofd in 2003 en in het regeerakkoord ingeschreven. Maar in beide dossiers zien we geen enkele beweging. Het onderdeel in het oranjeblauwe regeerakkoord in wording over buitenlands beleid rept met geen woord over beide punten en laat voorlopig niet veel goeds vermoeden.
Uit een onlangs vrijgegeven document van het Amerikaanse Strategic Command blijkt dat de VS de rol van hun kernwapens verruimd hebben. Deze zijn niet enkel meer tegen kernwapenstaten gericht, maar ook tegen andere landen die mogelijk massavernietigingswapens ontwikkelen zoals Iran. Concreet houdt dit in dat de VS lijsten met doelwitten in o.m. Iran opstelt waartegen kernwapens ingezet kunnen worden in geval van conflict.
Dit heeft ook gevolgen voor de Amerikaanse kernwapens op Europese bodem, die daarmee een militaire rol in het Midden-Oosten krijgen.

Inbreuk op het internationaal recht

De inzet van kernwapens tegen niet-kernwapenstaten is een inbreuk op het internationaal recht, en meer specifiek op de beloften die de kernwapenstaten hebben gemaakt bij verschillende verdragen op kernwapenvrije zones en bij de verlenging van het Non-Proliferatieverdrag in 1995. En ook de planning daartoe kan als een inbreuk op het VN-Handvest bestempeld worden.
Momenteel liggen er ongeveer 300 Amerikaanse kernwapens in Europa, waaronder in België (Kleine Brogel). In de Amerikaanse militaire planning hebben deze kernwapens ook een rol in het Midden-Oosten. Dit blijkt uit vroeger vrijgegeven documenten van het European Command van de VS-strijdkrachten, terug te vinden en beschreven in het eerdere rapport US Nuclear Weapons in Europe van Hans Kristensen, waarvan u hier enkele fragmenten ziet:
Deze documenten maken duidelijk dat EUCOM kernwapens onder zijn controle kan overdragen aan CENTCOM (het VS hoofdkwartier voor het Midden-Oosten) en dat CENTCOM deze kernwapens met haar eigen toestellen vanuit Europa kan inzetten.

Dubbelzinnig

Betekent dit dat de kernwapens op Kleine Brogel op Amerikaans bevel onmiddellijk ingezet kunnen worden in het Midden-Oosten? Nee, daarvoor moet de Belgische regering eerst nog het bevel daartoe geven aan de Belgische piloten. Maar ook de NAVO-strategie is zeer dubbelzinnig wat betreft het inzetten van kernwapens tegen niet-kernwapenstaten. Maw de NAVO-politiek biedt ruimte voor inzet van kernwapens in het Midden-Oosten, zonder dat dit betekent dat de NAVO zelf actief daarvoor een oorlogsplanning opstelt.
De VS kan wel ten allen tijde haar kernwapens ophalen in Kleine Brogel voor inzet in het Midden-Oosten. Zo worden de Europese basissen gebruikt als vooruitgeschoven opslagplaatsen en uitvalsbasissen naar het Midden-Oosten.
Dit is dezelfde situatie als tijdens de Irak-oorlog in 2003, toen de Belgische regering officieel fel gekant was tegen de oorlog maar toeliet dat ons grondgebied gebruikt werd als logistieke ondersteuning voor de Amerikaanse oorlogsopbouw. Dezelfde situatie kan zich voordoen met de kernwapens op Kleine Brogel. In beide gevallen wordt België betrokken bij zware inbreuken op het internationaal recht.