Trek de uitkeringen op!

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

17 oktober 2008
Opinie

Trek de uitkeringen op!

17 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede. Op die dag verzamelen armen en hun bondgenoten in Brussel voor het optrekken van uitkeringen en minimumlonen. Toon die dag ook je solidariteit door een geknoopt laken uit je raam te hangen.

Iedereen heeft het erover: de prijzen stijgen, de koopkracht daalt. Mensen met een gemiddeld inkomen voelen het. Maar wat betekent dit voor mensen met een laag inkomen of zonder inkomen? Wie van een pensioen leeft, een zwakke gezondheid heeft, alleen voor de kinderen instaat of alleen maar laagbetaalde jobs te pakken krijgt, zit vaak in slechte financiële papieren.
 
Een op zeven inwoners in België is arm. Deze mensen moeten rondkomen met minder dan 860 euro per persoon. Als je weet dat een huis huren makkelijk meer dan 450 euro kost, tja, dan blijft er niet veel meer over om de maand mee rond te komen.

Dokter

Weinig geld hebben is niet makkelijk en niet leuk. Mensen moeten bezoeken aan de dokter uitstellen, op vakantie gaan is er helemaal niet bij en cadeautjes van Sinterklaas kunnen de kinderen vergeten. Weinig geld hebben leidt er dus toe dat mensen niet volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Armoede en uitsluiting gaan samen.
Dit zijn mensonwaardige toestanden. Daarom moeten politici snel werk maken van het optrekken van de uitkeringen, minstens tot de armoedegrens van 860 euro. Het Rekenhof berekende dat dit 1,25 miljard euro zou kosten. Een haalbaar bedrag als je het vergelijkt met andere uitgaven van de overheid en als je beseft welk groot sociaal probleem we daarmee oplossen.
Met deze eis komen de verenigingen waar armen het woord nemen uit het hele land samen naar buiten op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede.
Meer informatie vind je op www.17oktober.be