Van waar komt de 8,4 miljard van Febelfin?

Bogdan Vanden Berghe

29 april 2013
Opinie

Van waar komt de 8,4 miljard van Febelfin?

Van waar komt de 8,4 miljard van Febelfin?
Van waar komt de 8,4 miljard van Febelfin?

Belfiusvoorzitter Freddy Bouckaert dreigt ermee op te stappen als België de Tobintaks invoert. Volgens Febelfin zal de invoering van de taks de vier grootbanken 8,4 miljard euro kosten. Belfius zelf zou een veelvoud van de 270 miljoen euro winst moeten ophoesten. Vreemde cijfers, vindt 11.11.11-directeur en 'oudstrijder' voor de Tobintaks Bogdan Vanden Berghe.

Het nieuws werd vorige week door Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, uitgebracht. De invoering van de Tobintaks zou volgens cijfers van de Nationale Bank de Belgische grootbanken 8,4 miljard kosten. Zou, want tot vandaag is erg onduidelijk hoe men nu precies tot die 8,4 miljard komt. Volgens Febelfin het resultaat van een ‘foto’ van de transacties die momenteel door de Belgische banken worden verricht en een berekening van wat een heffing van respectievelijk 0,1% en 0,01% daarop zou kosten.

Geen concrete cijfers

Bij navraag bij Febelfin horen we echter dat men wel het eindresultaat van de berekening heeft, de 8,4 miljard, maar niet beschikt over de concrete cijfers waarop de berekening gebaseerd is. Dat is een beetje merkwaardig.

Febelfin gaf wel aan dat de meerderheid van de transacties zou gaan over ‘repo’s’. Dat is een financieel product dat als het neutraal (dus niet speculatief) gebruikt wordt, kan dienen om de handel  te verzekeren. Een verzekering die er op neerkomt dat de ene financiële actor (bijvoorbeeld een bank) een lening geeft aan een andere, met de verbintenis om die lening later terug te kopen met een

Het cijfer dat Febelfin op tafel legt is hoe dan ook ongeloofwaardig.

erprijs.

Afschrikgehalte

Hier vallen al zeer veel vragen over te stellen. Gaat het om taxatie van de beginkoper en/of de eindverkoper? Valt het geheel onder de 0,1%-regeling of valt er een gedeelte onder de 0,01%? Gaat het om een brutocijfer, waarbij alle transacties worden verrekend,  of om een nettocijfer waarbij heen en weer transacties elkaar ‘neutraliseren’ en kunnen wegvallen zonder reële kost?

Het lijkt nu al duidelijk dat het om een brutocijfer gaat, en dat men bij afrekening eerder bij 1,5 miljard euro zou uitkomen dan bij 8,4. Febelfin weet dat, maar focust liever op het brutocijfer om het afschrikgehalte hoog te houden.

20 keer Belgisch bnp

Het cijfer dat Febelfin op tafel legt is hoe dan ook ongeloofwaardig. Bij een heffing van 0,1% op de ‘repos’ zou het op zijn minst over een totaal volume van 8.400 miljard euro gaan. 8.400 miljard aan verzekeringen.

8400 miljard is meer dan 20 keer het volledig nationaal product van België. Als dat waar is, stel ik mij grondig vragen bij de sector. Moet die zich dan niet grondig bezinnen eerder dan te roepen dat de Tobintaks er niet mag komen?