Verander gewoon één iets aan je lifestyle!

Heb jij ook wel eens de neiging om af te haken bij het zoveelste deprimerende nieuws over conflicten, gedwongen migratie, hongersnood, overstromingen, verdwijnende diersoorten of de klimaatverandering? Toch kunnen we zelf, door kleine aanpassingen aan onze levensstijl, een groot verschil maken. 

Net zoals elke regendruppel meetelt om een rivier te vormen, en elke stem doorweegt in een verkiezing, is ook elke keuze die je maakt als consument van tel. Met elk product dat je consumeert, kies je voor een verhaal van duurzaamheid of net een verhaal van onduurzaamheid. Het is als een stem voor beleid dat naar vrede en de uitroeiing van armoede leidt, of een stem die leidt tot de instandhouding van conflict en onrecht.

Zeven miljard consumenten

We kijken naar onze regeringen maar vergeten soms dat zij het beleid opstellen dat ons aanmoedigt om een specifieke keuze te maken. Dat is hoe krachtig de keuze voor een bepaalde levensstijl kan zijn.

Beeld je eens in wat er kan gebeuren als wereldwijd zeven miljard consumenten zich engageren om slechts één verandering in hun levensstijl aan te brengen en zo goederen afkomstig van duurzaam beheerd land steunen?

Elk jaar stellen we met Nieuwjaar onze goede voornemers voor. Waarom geen voornemen dat leidt naar een slimme, duurzame levensstijl voor consumenten? Zonder overheidsingrijpen kan je zelf immers keuzes maken die helpen om ontbossing, bodemerosie of vervuiling tegen te gaan, of de gevolgen van droogte, zand- en stofstormen te verminderen.

Kiezen voor alternatieven

Natuurlijk moeten we, om die verandering in onze eigen levensstijl te maken, eerst te weten komen waar de goederen die wij consumeren gekweekt, geoogst, bewerkt of geproduceerd zijn. Als ze bijvoorbeeld een link hebben met conflictregio’s waar aan snel tempo land degradeert, bossen verdwijnen en het water vervuild geraakt, kies dan voor een alternatief. Dat is een kleine, maar haalbare verandering die iedereen kan maken.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
Elk land, elk product heeft een voetafdruk. Wat we eten, wat we dragen, wat we drinken; de producent of leverancier, de merken waarvoor we kiezen. Consumenten hebben een overdaad aan opties om voor duurzaamheid te kiezen.

Elk land, elk product heeft een voetafdruk. Wat we eten, wat we dragen, wat we drinken; de producent of leverancier, de merken waarvoor we kiezen. Consumenten hebben een overdaad aan opties om voor duurzaamheid te kiezen.

De grootse ontbrekende schakel is echter de geïnformeerde consument. Via een aantal smartphone-apps wordt het al gemakkelijker om de herkomst van je product te traceren. Het wordt ook gemakkelijker om alternatieve leveranciers en producten te vinden, zeker nu de private sector de idee van ethisch zakendoen steeds vaker omarmt. De informatie die je zoekt is soms letterlijk, via je telefoon, in de palm van je hand.

Het komt er op aan om de kracht die iemand heeft, te benutten. Het effect dat zoiets op de markt heeft, is verbazingwekkend.

We belonen zo voedselproducenten en beheerders van natuurlijke bronnen en land die tegen alle verwachtingen in vechten om de aarde gezond en productief te houden. Het is de goedkoopste manier om gezinnen en gemeenschappen te helpen en de schade en het verlies van mensenlevens ten gevolge van de aantasting van het milieu en door rampen, te voorkomen.

Krachtiger dan je denkt

Maak van de Werelddag ter bestrijding van Woestijnvorming en Droogte je date met de natuur. De dag valt in het midden van het jaar, een ideaal moment om terug te blikken en te bekijken welke vooruitgang je al hebt gemaakt sinds je nieuwjaarsvoornemens en je move in de richting van een duurzame lifestyle.

Als de internationale gemeenschap in 2030 de verwezenlijkingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) evalueert, kan jij wijzen op de positieve veranderingen die je hebt aangebracht ten gunste van de huidige en de toekomstige generaties.

Je bent echt krachtiger dan je denkt. Neem die kracht in handen en zet die om in actie.

 

Monique Barbut is Ondersecretaris-Generaal van de Verenigde Naties en Uitvoerend Secretaris van de VN-conventie in de Strijd tegen Verwoestijning.

 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift