Verbolgen over spionage door Colombiaanse inlichtingendienst

Broederlijk Delen

23 juni 2010
Opinie

Verbolgen over spionage door Colombiaanse inlichtingendienst

Via MO* en andere media raakte onlangs bekend dat onder andere Broederlijk Delen door de Colombiaanse inlichtingendienst wordt bespioneerd. Broederlijk Delen overweegt de mogelijkheden om samen met enkele andere slachtoffers klacht in te dienen in België en in Colombia.

De Colombiaanse inlichtingendienst DAS is een machtig en belangrijk orgaan in Colombia dat rechtstreeks onder controle van president Uribe staat. Al in 2005 kwamen praktijken van illegaal afluisteren, lastercampagnes en zelfs medeplichtigheid in moordzaken aan het licht. Gealarmeerd hierover begonnen mensenrechtenorganisaties hun dossier bij de inlichtingendienst op te vragen. Zo ontdekte Broederlijk Delen eind vorig jaar dat deze inlichtingendienst ook ons in het vizier heeft.
‘We ontvingen via één van onze Colombiaanse partnerorganisaties een officieel document, uittreksel van DAS archieven, waarin de DAS opdracht geeft om Broederlijk Delen in de gaten te houden, de relaties van een medewerkster in kaart te brengen en te verhinderen dat Broederlijk Delen EU-financiering zou verkrijgen. Dit kan niet. Het betekent een schending van de mensenrechten en een zware inbreuk op de privacy. Maar het verbaast ons niet. Wij zijn al jaren actief in Colombia op het vlak van mensenrechten en democratisering. In een land als Colombia ligt dit uiterst gevoelig’, zegt Patricia Verbauwhede, stafmedewerkster Colombia van Broederlijk Delen.
Broederlijk Delen is niet het enige slachtoffer van spionage op Europees grondgebied. Ngo’s zoals Oxfam, het internationaal netwerk voor actie rond Colombia (OIDHACO), de Internationale Federatie voor Mensenrechtenliga’s (FIDH), of hun medewerkers werden het slachtoffer van afluisterpraktijken, het onderscheppen van emailverkeer, inbraak om computerbestanden te stelen, dreigingen, enz. Ook internationale instellingen waren het doelwit van infiltratie, waaronder het subcomité voor mensenrechten van het Europees Parlement. We hebben daarom een brief geschreven naar de verschillende Europese instellingen om hen op te roepen, in hun hoedanigheid van zowel vertegenwoordigers van de Europese burgers als slachtoffers van deze illegale praktijken, deze affaire openbaar te verwerpen en te onderzoeken.

Ondanks de vele en systematische schendingen van de mensenrechten in Colombia en nu ook het schandaal van spionage op Europees grondgebied, heeft de Europese Commissie onlangs toch een vrijhandelsakkoord ondertekend met Colombia.

De spionageaffaire t.a.v. Broederlijk Delen is echter maar klein bier vergeleken met wat op het terrein gebeurt in Colombia. ‘Mensenrechtenorganisaties, journalisten, vakbondsleiders, leden van de politieke oppositie en zelfs rechters worden al jarenlang systematisch bespioneerd, bedreigd en vermoord. Het gaat om een gigantische operatie die al miljoenen dollars heeft gekost’, zegt Patricia Verbauwhede. Het cynische aan heel de zaak is dat het DAS niet enkel instaat voor de staatsveiligheid en fungeert als inlichtingendienst, maar ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van bedreigde personen. Op dat vlak blijkt het DAS heel wat minder efficiënt te zijn.
Ondanks de vele en systematische schendingen van de mensenrechten in Colombia en nu ook het schandaal van spionage op Europees grondgebied, heeft de Europese Commissie onlangs toch een vrijhandelsakkoord ondertekend met Colombia. Broederlijk Delen vindt dat dit een verkeerd signaal is aan de Colombiaanse overheid. Ontwikkelingshulp en handelsakkoorden tussen de EU en Colombia moeten effectief gekoppeld worden aan het respect voor de mensenrechten. ‘Een organisatie als de Europese Unie die deze waarden zo hoog in het vaandel houdt, moet er ook op toezien dat ze effectief worden nageleefd’, zegt Pol De Greve, directeur van Broederlijk Delen. ‘Daarom vragen we ook in onze brief aan o.a. President van Europa Herman Van Rompuy dat het ratificatieproces wordt stopgezet tot er een onderzoek is naar de feiten die door de DAS zijn gepleegd, en er garanties zijn dat dit niet opnieuw zal gebeuren.’