Verontwaardigd over plannen Dewael

Jozef Hertsens

14 januari 2008
Opinie

Verontwaardigd over plannen Dewael

Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, lanceerde gisteren zijn plannen om een gesloten asielcentrum te bouwen voor gezinnen met kinderen. Nochtans wordt in het onderzoek van SumResearch, waartoe de minister zelf opdracht gaf, duidelijk gesteld dat opsluiting op zich nefast is voor kinderen. De detentieomstandigheden kunnen daar weinig aan verhelpen.

De Beweging voor Kinderen zonder Papieren kan enkel met verontwaardiging reageren op deze plannen.  Het belang van het kind moet centraal staan in de discussie rond opsluiting van kinderen zonder papieren.  
Het is voor iedereen duidelijk dat de arrestatie door de politie, het geboeid naar de raadkamer brengen van de ouders, het wegrukken van de kinderen uit hun vertrouwde omgeving en elke vorm van opsluiting met collectief regime een erg traumatiserende ervaring is voor deze kinderen zonder papieren.
Minister Dewael minimaliseert of negeert deze traumatische ervaring volledig en stelt zelfs impliciet dat ouders hun kinderen gebruiken om onrechtmatig aanspraak te maken op verblijfspapieren. Maar gebruikt de minister zelf niet de kinderen om een krachtdadig afschrikkingsbeleid op het vlak van migratie te kunnen voeren? Kinderen zonder Papieren zijn letterlijk het kind van de rekening, zij worden opgesloten omwille van een onrealistisch migratiebeleid.
Bovendien is het evident dat de oprichting van een gesloten centrum voor kinderen en gezinnen er enkel toe zal leiden dat meer kinderen opgesloten zullen worden. Hierbij mogen wij niet vergeten dat een groot deel van deze kinderen uiteindelijk, na een verblijf van enkele maanden, terug op straat geschopt wordt door de diensten van minister Dewael, opgezadeld met een trauma en aan hun lot overgelaten.
Jozef Hertsens namens de Beweging voor Kinderen Zonder Papieren (BvKZP vzw)