Vlaamse regering levert wapens aan Saoedisch geleide coalitie

De Vlaamse overheid vergunde in februari een wapenexport van 1,2 miljoen euro aan Qatar. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de dienst Controle Strategische Goederen. Qatar is één van de strijdende partijen in Jemen en heeft een troepenmacht ter plaatse  van 1000 manschappen. Bovendien is het land betrokken bij het bewapenen van extremistische groeperingen in Syrië.

  • Staff Sgt. Lee F. Corkran (CC0) Een Mirage van de Qatarese luchtmacht Staff Sgt. Lee F. Corkran (CC0)

‘De situatie in Jemen verergert met de dag. 80 procent van de bevolking lijdt honger en duizenden mensen zijn gevlucht. Dat de Vlaams regering wapens stuurt naar één van de strijdende partijen in dit conflict is onbegrijpelijk.

Qatar is één van de belangrijkste bondgenoten in de Saoedisch geleide coalitie in Jemen. Deze bombardeert sinds een jaar de Houthi’s, een rebellengroep die grote delen van het land in handen heeft. De Verenigde Naties (VN) spreken ondertussen van een humanitaire castastrofe. Zo heeft de VN 119 inbreuken op het internationaal humanitair recht vastgesteld, gepleegd door de Saoedisch geleide coalitie. Meer dan 6000 mensen verloren intussen het leven.

Qatar, sponsor van instabiliteit

Qatar is niet aan haar proefstuk toe. Het land is een belangrijke wapenleveranciers aan gewapende Syrische rebellengroepering waaronder het Al-Nusrah front, de Syrische afdeling van Al Qaeda. Tussen 2012 en 2013 leverde het land meer dan 70 cargovluchten met wapens aan Syrische rebellen.

Minister-president Bourgeois zei in oktober vorig jaar in de commissie geen wapens te leveren aan partijen in gewapend conflict, dat was volgens de minister het Vlaams standpunt. Qatar is betrokken in de oorlog in Jemen, steunt gewelddadige groepering in Syrië en is een bron van instabiliteit in het Midden-Oosten. Het is tijd dat Bourgeois de daad bij het woord voegt.

Bram Vranken is woordvoerder van Vredesactie vzw

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift