Vlaamse wapens in Bahrein

Stijn Van Bever

23 maart 2011
Opinie

Vlaamse wapens in Bahrein

Amnesty International publiceerde vorige week, op 17 maart 2011, het rapport “Bloodied but Unbowed: Unwarranted State Violence against Bahraini protesters”. Dit verslag is een gedetailleerd overzicht gegeven van de gewelddadige repressie van de manifestaties in Bahrein door de ordediensten.

Herhaald geweld tegen demonstranten

Het verslag van Amnesty International verhaalt het geweld op de demonstranten gedurende de eerste weken van het volksprotest in februari. Zo wordt ondermeer beschreven hoe de ordediensten zonder waarschuwing vreedzame manifestanten onder vuur nemen en hoe medisch personeel belemmerd wordt gewonde burgers te verzorgen.

Sindsdien werd de repressie door de ordediensten herhaald. Vorige week kondigde de koning van Bahrein de noodtoestand aan. 1500 militairen en agenten uit Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten werden door de autoriteiten onthaald om de orde in het land te herstellen. Bij de gewelddadige ontruiming van het kamp van de betogers op het Parelplein in de hoofdstad Manama (16/03) vielen minstens zes doden. Ziekenhuizen werden opnieuw omsingeld waardoor gewonde burgers geen medische verzorging konden krijgen. Ook in verschillende andere steden gebruikten de ordediensten geweld tegen demonstranten.

De gewelddadige repressie door de ordediensten werd scherp veroordeeld door de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, die het geweld “in strijd met het internationaal recht” noemt. Ook Minister van Buitenlandse Zaken Vanackere en zijn Amerikaanse ambtsgenote Hillary Clinton uitten ernstige bedenkingen bij de situatie in Bahrein.

Leveringen van Vlaams militair materiaal

Ook het Vlaamse gewest keurde in december 2010 nog een exportlicentie ter waarde van € 1,5 miljoen goed voor de uitvoer van militaire voertuigen en onderdelen aan Bahrein.

Bahrein bouwde de voorbije jaren zijn militaire apparaat uit. De invoer van wapens en militair materiaal gebeurde vanuit Westerse landen zoals Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten… Ook het Vlaamse gewest keurde in december 2010 nog een exportlicentie ter waarde van € 1,5 miljoen goed voor de uitvoer van militaire voertuigen en onderdelen aan Bahrein.

In antwoord op het geweld tegen de demonstranten schortte de Franse regering alle export van militair materiaal aan Bahrein op. De Britse regering trok de licenties voor de wapenexport in.

Pax Christi Vlaanderen vraagt dat de Vlaamse overheid zijn verantwoordelijkheid niet ontloopt en alle export van militair materiaal aan Bahrein opschort.

Tevens pleiten wij er voor dat de huidige ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten een dwingende les zijn voor het beleid van het Vlaamse gewest inzake wapenexport en het nieuwe wapendecreet van de Vlaamse overheid. Een strikte en consequente toepassing van de huidige criteria inzake wapenexport had de uitvoer van militair materiaal aan discutabele regimes zoals Bahrein immers kunnen vermijden.

Stijn Van Bever is medewerker dienst Geweldpreventie van Pax Christi Vlaanderen