Dossier: 
Internationale Dag van de Migrant op 18 december

VN-migratiepact brengt ons dichter bij waardigheid voor iedereen

© IOM

 

Migratie is één van de belangrijkste kwesties van deze tijd. Waardige Migratie (#WithDignity) vormt dit jaar het thema van de Internationale Dag van de Migrant op dinsdag 18 december.

Waardigheid is één van onze kerntaken. Alle migranten op een waardige manier behandelen is een fundamentele vereiste wanneer we het over migratie hebben – een verontrustend vraagstuk in verontrustende tijden voor de wereldgemeenschap – omdat onze toekomst ervan af hangt. En ook het heden.

Ik maak nog maar net deel uit van de Internationale Organisatie voor Migratie: ik werd recent verkozen om een van de oudste en meest effectieve organisaties van de internationale gemeenschap te leiden. Migratie is echter zo oud als de mensheid. En dat betekent dat IOM, 67 jaar oud, een relatieve nieuwkomer is.

Miljoenen…

Vandaag is de mensheid soort in beweging; ongeveer één op zeven wereldwijd – in de meest ruime betekenis – is migrant. Er is nog veel werk aan de winkel. En er valt nog veel te leren. Maar waardigheid komt eerst. Eerst en vooral de waardigheid om te kiezen.

Migratie is een kracht voor waardigheid omdat het mensen toelaat zichzelf te redden, zichzelf te beschermen, zichzelf op te voeden, of zichzelf te bevrijden.

Migratie is een kracht voor waardigheid omdat het mensen toelaat zichzelf te redden, zichzelf te beschermen, zichzelf op te voeden, of zichzelf te bevrijden. Migratie laat miljoenen mensen kiezen voor participatie in plaats van isolatie, actie in plaats van nietsdoen, hoop in plaats van angst en welvaart in plaats van armoede.

We moeten die keuzes waarderen door er respectvol mee om te gaan. We respecteren ze door degene die die keuzes maken, waardig te behandelen.

Wij hebben ook een keuze. Om de hoop van migranten te beantwoorden met aanvaarding; om hun ambities te beantwoorden met kansen. Om hem te verwelkomen, en niet te verwerpen.

We moeten ook respect tonen en luisteren naar diegenen die bang zijn voor de veranderingen die migratie met zich meebrengt in hun leven. Of hun angsten nu gegrond zijn of niet, ze zijn oprecht en verdienen op een waardige manier behandeld te worden.

Als we niet alle burgers beloven dat hun keuzes gerespecteerd worden, riskeren we een belangrijke kans op vooruitgang te missen. Migratie houdt keuzes in die we samen maken – door onze nieuwe buren (of potentiële nieuwe buren) met een gemeenschapsgevoel op te vangen, of net niet.

De goedkeuring van het VN-migratiepact eerder deze maand (10 december) in Marrakech door een overgrote meerderheid of de VN-lidstaten brengt ons een stap dichter bij waardigheid voor iedereen en bij een genuanceerd discours en een wijdverspreide samenwerking op het vlak van migratie.

Het pact raakt een moeilijke balans aan tussen de soevereiniteit van naties en de veiligheid, en waardigheid, die we vragen voor elk individu.

Het pact benadrukt de noodzaak van alle staten voor een goed geordende migratie, en het feit dat geen enkele staat dit alleen kan bereiken.

Op de Internationale Dag van de Migrant van de Verenigde Naties is het goed dat we onszelf herinneren aan die evenwichtsoefening, en hoe de twee kanten geen competitie zijn voor elkaar. Ze vullen elkaar aan.

Het pact benadrukt de noodzaak van alle staten voor een goed geordende migratie, en het feit dat geen enkele staat dit alleen kan bereiken. Samenwerking op alle niveaus is fundamenteel als we migratie willen aanpakken.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 18 december uit als de Internationale Dag van de Migrant in 2000. In datzelfde jaar stond in het jaarlijkse Wereld Migratie Rapport van IOM dat meer dan 150 miljoen internationale migranten de eeuwwisseling vierden in een ander land dan hun geboorteland.

Achttien jaar lang is het aantal mannen, vrouwen en kinderen in beweging blijven groeien. Achttien jaar lang hebben we het aantal internationale migranten zien groeien tot ongeveer 258 miljoen mensen. Nog eens 40 miljoen mensen zijn momenteel intern ontheemd door conflict, en elk jaar worden miljoenen anderen (18.8 miljoen in 2017) gedwongen om hun huizen te verlaten door klimaat- en natuurrampen.

Velen van hen worden blootgesteld aan grote gevaren, louter omdat ze migreren.

De gegevens van IOM tonen dat bijna 3.400 migranten en vluchtelingen wereldwijd het leven lieten in 2018. De meesten stierven toen ze Europa probeerden te bereiken via de zee; anderen kwamen om toen ze woestijnen of dichte wouden doorkruisten op zoek naar veiligheid, ver weg van officiële grensovergangen. Deze cijfers, die dagelijks verzameld worden door IOM-medewerkers, beschamen ons.

IOM herhaalt opnieuw dat migratie een drijfveer is voor vooruitgang en ontwikkeling, niet enkel voor zij die migreren, maar ook voor transitlanden en in het bijzonder voor ontvangende gemeenschappen in de landen van bestemming.

We hernieuwen onze oproep om levens te redden door ervoor te zorgen dat migratie veilig, regulier en menswaardig is voor iedereen.

António Vitorino, Algemeen Directeur Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift