VVJ verbijsterd over nieuwe veroordeling opinievrijheid

Vlaamse Vereniging van Journalisten

Opinie

VVJ verbijsterd over nieuwe veroordeling opinievrijheid

15 januari 2013
VVJ verbijsterd over nieuwe veroordeling opinievrijheid
VVJ verbijsterd over nieuwe veroordeling opinievrijheid

De Vlaamse Verening van Journalisten (VVJ) neemt met verbijstering kennis van een tweede veroordeling, op nog geen maand tijd, van journalisten die op de meest normale wijze gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting.

De rechtbank van eerste aanleg van Mechelen veroordeelde zopas Yves Desmet, hoofdredacteur van De Morgen, voor een commentaarstuk in DM van 12 januari 2012, dat inging op de magistratenoorlog in Antwerpen rond de aanpak van miljardenfraude in de diamantsector. Desmet laakte daarin de positie van procureur-generaal Liégeois, die het dossier met een minnelijke schikking wil afsluiten. De vordering ging overigens uit van de echtgenote van de PG, die zich onrechtstreeks door het edito in opspraak gebracht voelt. De rechtbank van Mechelen veroordeelde Desmet tot 1 euro morele schadevergoeding en alle proceskosten.

Op 11 december 2012 veroordeelde het hof van beroep van Brussel het magazine MO* voor het publiceren van een karikatuur op zijn cover van maart 2006. Het ging om een prent van de Belgische indust

Deze publicaties veroordelen komt neer op een zware aantasting van de persvrijheid. Door hun precedentwaarde hebben ze een nefast chilling effect op commentaarschrijvers, opiniemakers, columnisten, cartoonisten en op alle journalisten in het algemeen.

el Georges Forrest, actief in de mijnbouw in Congo, die werd afgebeeld met een Mobutu-muts op het hoofd. MO* werd hiervoor veroordeeld tot 5.000 euro schadevergoeding.

Zware aantasting persvrijheid

De VVJ beklemtoont dat het in beide gevallen gaat om een uiterst normale uitoefening van de informatie- en opinievrijheid. Deze publicaties veroordelen komt neer op een zware aantasting van de persvrijheid. Door hun precedentwaarde hebben ze een nefast chilling effect op commentaarschrijvers, opiniemakers, columnisten, cartoonisten en op alle journalisten in het algemeen.

De VVJ steunt De Morgen en MO* Magazine in het hoger beroep, respectievelijk cassatieberoep dat ze zullen indienen. Zonodig dient, bij een nieuwe bevestiging van de veroordeling, beroep te worden aangetekend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg, waar informatie- en persvrijheid wel naar waarde worden geschat.

De Raad van Bestuur van de VVJ.