Waar is de visie op de toekomst van biologische landbouw?

Kurt Sannen

06 februari 2015
Opinie

Waar is de visie op de toekomst van biologische landbouw?

Waar is de visie op de toekomst van biologische landbouw?
Waar is de visie op de toekomst van biologische landbouw?

Het Jaar van de bodem geeft minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Schauvliege voldoende rugdekking om in te zetten op wat echt telt. Een dode bodem levert geen voedsel meer op. En geld kan je niet eten. Gelukkig kan biolandbouw het tij helpen keren en de bodemkwaliteit verbeteren. Maar helaas lijkt het landbouwbeleid in Vlaanderen visie op de toekomst te missen.

david silver (CC BY-SA 2.0)

david silver (CC BY-SA 2.0)

Vlaanderen bengelt aan het einde van de Europese rij met een schamele 0,8% aan biologische landbouwgrond. Toch staat minister Schauvliege op het punt lineair te besparen op het Strategisch Plan Bio.

Sectororganisatie BioForum Vlaanderen vindt die besparingen onbegrijpelijk, zeker in het licht van hoe onze bodems er wereldwijd aan toe zijn. De Duitse Heinrich Böll-stichting zet feiten en cijfers op een rij in haar Bodematlas, waarover de Standaard vorige week nog berichtte. Die Bodematlas bevat enkele zeer sterke waarschuwingen. Volgens de Stichting verliezen we elk jaar wereldwijd 24 miljard ton aan vruchtbare bodem. Naast de verstedelijking en ontbossing liggen slechte landbouwtechnieken aan de oorzaak: industriële veeteelt, de teelt van gewassen voor biobrandstoffen of het overvloedig gebruik van meststoffen. Dat laatste draagt trouwens niet eens in aanzienlijke mate bij tot de opbrengst van de grond.

‘Ondanks het feit dat chemische kunstmest wordt gebruikt, groeien de oogsten niet zo snel als verwacht. BIOLOGISCHE LANDBOUW STIMULEERT BODEMORGANISMEN en verbetert de bodemvruchtbaarheid op lange termijn - iets wat minerale kunstmeststoffen niet doen.’

Heinrich Böll-Stichting, Bodematlas

Agro-ecologische landbouw

Enkele jaren geleden concludeerden meer dan vierhonderd wetenschappers wereldwijd dat vooral agro-ecologische landbouw een cruciale rol zal spelen in de voedselvoorziening van een steeds grotere wereldbevolking ([IAASTD-rapport](http://www.unep.org/dewa/agassessment/reports/IAASTD/EN/Agriculture at a Crossroads_Global Report %28English%29.pdf)). En ook Olivier De Schutter pleit al jaren voor een agro-ecologische aanpak van de hongerproblematiek.

Meerdere Europese landen hebben dit begrepen en zetten in op het stimuleren van biologische landbouw. Koploper is Oostenrijk met vandaag al 17% bio-areaal. De minister van Landbouw van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen gaat vanaf volgend jaar de premies voor omschakelende boeren doen stijgen met 20 tot 30%, om het huidige aandeel van 5% op te krikken.

De Deense regering presenteerde onlangs een ambitieus plan om de biologische landbouwoppervlakte tegen 2020 te doen verdubbelen. Ze streven bovendien naar 60% bio in de 800.000 maaltijden die elke dag in dagverblijven, overheidsinstellingen en ziekenhuizen geserveerd worden. De Deense regering trekt daarvoor ruim 53 miljoen euro uit.

Wallonië is er in geslaagd om in enkele jaren te groeien tot 8,1% en streeft naar 14% bio-areaal in 2020. De Waalse minister trekt voor zijn Strategisch Plan Bio 2 miljoen euro uit. Nederland investeert in 2015 één miljoen euro extra in biologisch onderzoek en vraagt de Nederlandse Ketenorganisatie Bionext een vraaggestuurde invulling te geven aan dit onderzoeksbudget.

Welke visie op de toekomst?

Daar waar de ons omringende landen extra investeren, maakt Schauvliege het biobedrijven nog moeilijker, en ze zijn al niet met veel.

Vlaanderen bengelt aan het einde van de Europese rij met een schamele 0,8% bio-areaal. Toch staat minister Schauvliege op het punt lineair te besparen op het Strategisch Plan Bio. Ze reserveert voor komend jaar amper 300.000 euro voor onderzoek ten voordele van biologische landbouw. Ze verlaagt de hectaresteun voor biobedrijven en beperkt de terugbetaling van de controlekost.

Daar waar de ons omringende landen extra investeren, maakt Schauvliege het biobedrijven nog moeilijker, en ze zijn al niet met veel. De jaarlijkse positieve groeicijfers die voormalig minister van Landbouw Peeters jaar na jaar kwam presenteren, verdoezelden de minimale groei in productie en betroffen vooral de verkoop. Ja, de consument wil biovoeding.

De besparing van Schauvliege mist volgens ons - en de Bodematlas geeft ons hierin gelijk - visie op de toekomst. Onze bodems zijn wereldwijd bedreigd. Waarom anders zou de VN 2015 uitgeroepen hebben tot het Jaar van de bodem? Investeringen in biolandbouw zijn dus cruciaal.

“ZONDER DE BODEM TE BESCHERMEN, ZAL HET ONMOGELIJK ZIJN OM EEN GROEIENDE WERELDBEVOLKING TE VOEDEN, om de globale opwarming onder 2 graden Celsius te houden of het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.”

Heinrich Böll-Stichting, Bodematlas

Schauvliege zou beter moeten weten. Vandaag ziet ze zich verplicht om flinke sommen geld uit te keren aan veebedrijven in de omgeving van natuurgebieden. Een gevolg van het Europese beleid. Het is aan Schauvliege om vandaag een kader te scheppen dat rekening houdt met de tanende bodemvruchtbaarheid, met het voortschrijdende verlies aan biodiversiteit en met de nood aan CO2-opslag in de bodem. Alleen dan kan ze duidelijkheid en zekerheid bieden aan wie nu investeert in landbouw voor de komende decennia.

Dus BioForum vraagt zich af: welke visie zit achter deze besparingen? En achter de uitgaven op andere posten? Hoeveel geeft de Vlaamse overheid uit aan onderzoek ten voordele van de gangbare landbouw? Hoeveel hebben de verschillende mestactieplannen Vlaanderen al gekost? Of hoeveel investeert Vlaanderen in het Vlaams Instituut voor Biotechnologie? Is dat niet een bedrag met 8 cijfers?

Kurt Sannen is voorzitter van Bioforum Vlaanderen en zelf biologisch vleeshouder.