Waarom een wereldziekteverzekering nodig is

Gorik Ooms

09 april 2010
Opinie

Waarom een wereldziekteverzekering nodig is

Waarom een wereldziekteverzekering nodig is
Waarom een wereldziekteverzekering nodig is

Er is nood aan een soort fonds voor sociale zekerheid op wereldschaal. Dat bepleiten onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in een commentaarstuk in het toonaangevende medische vakblad The Lancet.

Een sociale zekerheid op wereldschaal zou de aanwending van internationale hulpgelden een stuk doorzichtiger en efficiënter maken. Nu is 44% van alle hulpgelden voor ziektebestrijding niet meer terug te vinden in de begrotingen van de ontvangende landen.
Niet dat het daarom in iemands zakken verdwijnt, maar het is onduidelijk wanneer en waaraan het is uitgegeven. Gemakshalve gaat men ervan uit dat regeringen hun eigen uitgaven voor gezondheidszorg laten dalen naarmate ze meer buitenlandse hulp krijgen.
Het artikel Public financing of health in developing countries: a cross-national systematic analysis in het nummer van The Lancet van deze week stelt inderdaad dat ontwikkelingslanden voor elke dollar medische hulp die ze ontvangen, hun eigen uitgaven voor gezondheidszorg gemiddeld met 0,43 tot 1,14 dollar laten dalen.
Het medische topblad vroeg Gorik Ooms en collega’s om commentaar. Het is niet eenvoudig als het lijkt, zeggen zij in het artikel Crowding out: are relations between international health aid and government health funding too complex to be captured in averages only? Je kunt niet zomaar gaan beweren dat voor elke euro die wij uitgeven, zij een euro minder uitgeven. Soms daalt de eigen inbreng inderdaad, maar soms stijgt die zelfs. Die verschillen blijven verstopt als je enkel naar wereldwijde gemiddelden kijkt.

Geldstromen

Er is nog werk aan de winkel als we echt inzicht willen krijgen in de geldstromen, zo blijkt uit hun onderzoek in 15 landen. Verschuiven regeringen geld uit hun eigen gezondheidsbudget naar andere budgetposten zodra er hulpgeld binnenkomt? Of zetten ze het eigen geld opzij tegen dat de wisselvallige internationale hulp weer wegvalt? Of smeren ze die hulp uit over een langere periode om geen kortstondige pieken te hebben in het aanbod aan gezondheidszorg voor hun bevolking?
Waarna ze hun begroting aanpassen om de schenkers het idee te geven dat het geld wel degelijk meteen is gebruikt. Houden ze de waardevolle buitenlandse valuta en rapporteren ze uitgaven uit eigen kas als hulp? Elk geval is anders.
Internationale hulp zou veel effectiever zijn als hij niet zo onvoorspelbaar was, betogen de onderzoekers. Het ‘Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria’ heeft al aangetoond dat je een hele reeks aparte programma’s kunt samenbrengen tot één stabiele en voorspelbare hulpbron.
Waarom het mandaat van dat Fonds niet uitbreiden tot alle basisgezondheidzorg, zodat een soort Wereldwijde Sociale Zekerheid ontstaat, waaraan ieder land bijdraagt volgens zijn draagkracht, en ontvangt volgens zijn noden? Dan moeten ontvangende landen niet meer op een ondoorzichtige manier met geld gaan schuiven om onvoorspelbare liefdadigheid aan te passen aan wat zij als hun echte noden zien.
Het artikel Crowding out: are relations between international health aid and government health funding too complex to be captured in averages only? van Gorik Ooms en collega’s verscheen ook in The Lancet van 9 april.