Waarom nog treuren om het Lappersfortbos?

Jeugdbond voor Natuur en Milieu

09 maart 2010
Opinie

Waarom nog treuren om het Lappersfortbos?

Waarom nog treuren om het Lappersfortbos?
Waarom nog treuren om het Lappersfortbos?

Waarom treuren we als Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) nog om het verlies van 3,5ha Lappersfortbos? Omdat we altijd zullen treuren over elk stuk zonevreemde natuur dat verdwijnt en omdat we zullen juichen bij elke brok natuur die erbij komt, kwalitatief verbetert of uitbreidt.

We zullen daarbij niet categoriek zijn: ook waardevolle landbouwnatuur, heidegebieden, moeras en kustreservaten worden op luid applaus onthaalt.
Als JNM pleiten we voor een duidelijke regelgeving rond zonevreemde bossen in Vlaanderen. Het wordt tijd dat onze zonevreemde natuur effectief beschermd worden, samen met hun waarde inzake biodiversiteit, luchtkwaliteit en recreatie.

90.000 voetbalvelden

Het Lappersfort is in dit kader een duidelijk symbooldossier geworden. Het plaatste de problematiek rond zonevreemde bossen op de kaart. In totaal is er zo’n 31% van het Vlaamse bosgebied zonevreemd (gelegen buiten de groene bestemming op de gewestplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg), goed voor ongeveer 90.000 voetbalvelden.
De invoering van het bosdecreet zou moeten leiden tot een ontbossingsstop in Vlaanderen. Blijkt echter dat er in de praktijk toch vrij eenvoudig ontheffingen aan deze regel worden verkregen. Concreet betekende dit dat er in 10 jaar tijd 870 ha bos werd weggekapt.
Als klap op de vuurpijl zijn er voor bossen gelegen in woon- en industriegebieden geen ontheffingen nodig. Al te vaak en al te snel leveren overheden stedenbouwkundige vergunningen die het kappen goedkeuren. Per jaar gaat er op deze manier 226 ha voor de bijl.
Illegale boskap wordt in dit plaatje nog niet bijgerekend. Bovendien worden vaak zonevreemde woningen of industriegebieden in het juiste kleurtje bijgekleurd op de plannen. Voor zonevreemde bossen is dit blijkbaar veel moeilijker.

Potloden

De 3,5ha bos ligt tegen de vlakte, maar JNM blijft niet bij de pakken zitten. Op 8 mei trekt de JNM samen met Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) naar Brussel om er zoveel mogelijk groene potloden af te geven aan ministers Schauvliege en Muyters om de overheid zo een handje te helpen. We hopen immers dat de huidige plannen voor Ruimtelijke Ordening wat ‘groener’ worden ingekleurd. Het is nu of nooit.
JNM gelooft erin dat we met verschillende actoren van de samenleving een ecologisch waardevolle toekomst kunnen uitbouwen in onze regio. De leefomgeving heeft in de voorbije decennia flinke klappen gekregen, maar het tij keert her en der.
Hier en daar is er eindelijk sprake van een doorgedreven interactie tussen economie en ecologie en een steeds verscheidener publiek neemt woorden als duurzaamheid en milieu in hun denken op. De gevolgen hiervan moeten doorschemeren in onze leefomgeving, een leefomgeving die het verdient leefbaar te zijn.