‘Wij hebben u verkozen omdat we van u een verantwoord beleid verwachten’

Grootouders voor het Klimaat

11 januari 2022
Opinie

Nieuwjaarsboodschap van de Grootouders voor het Klimaat

‘Wij hebben u verkozen omdat we van u een verantwoord beleid verwachten’

‘Wij hebben u verkozen omdat we van u een verantwoord beleid verwachten’
‘Wij hebben u verkozen omdat we van u een verantwoord beleid verwachten’

De Grootouders voor het Klimaat komen na het politieke kerstreces met een scherpe nieuwjaarsboodschap voor de politiek. 'Om te voorkomen dat ons aller blauwe planeet onbewoonbaar wordt voor iedereen, moeten politici nu tot daadwerkelijke actie overgaan.'

Han Soute / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Wij, grootouders, kunnen alleen maar ons stinkende best doen om onze kleinkinderen te steunen en aan te moedigen. U, politici, u moet uw stinkende best doen om het jongerenprotest te brengen naar daden.

Han Soute / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

De Grootouders voor het Klimaat komen na het politieke kerstreces met een scherpe nieuwjaarsboodschap voor de politiek. 'Om te voorkomen dat ons aller blauwe planeet onbewoonbaar wordt voor iedereen, moeten politici nu tot daadwerkelijke actie overgaan.'

Geachte politici,

Niet alle grootouders zijn oud, maar alle grootouders hebben kleinkinderen. Dat is de reden waarom we deze brief schrijven. Wij, grootouders, zijn bezorgd over de toekomst van onze kleinkinderen en voor de toekomst van alle kleinkinderen, waar ook ter wereld.

Deze brief richten wij tot u. Nogal logisch. Wij, samen met al onze volwassen medeburgers, hebben u verkozen. Wij hebben u verkozen omdat wij van u een verantwoord beleid verwachten. Wij willen dat u op zijn minst zou proberen de grote problemen van dit land en van deze tijd aan te pakken.

Wij zijn niet zozeer bezorgd over onze eigen toekomst. Maar wij zijn zéér bezorgd over hen die na ons komen.

Let wel, daar staat niet oplossen. Grote problemen los je niet op in een handomdraai. Wie simpele oplossingen voorspiegelt, maakt de problemen alleen maar groter. Ze zijn al meer dan groot genoeg. Wij willen dat u de problemen ziet en dat u aan oplossingen werkt. Desnoods dag en nacht.

U kent zo goed als wij hét probleem van deze tijd. Niet het enige probleem, lang niet, maar wel het grootste. De aarde wordt te heet voor mensenkinderen. Niet alleen wordt de aarde te heet, de verhitting gaat razendsnel. Veel tijd rest ons niet als we willen voorkomen dat ons aller blauwe planeet onbewoonbaar wordt voor iedereen. En dat laatste willen we niet.

We zullen het maar meteen bekennen: wij, grootouders, hebben er de afgelopen halve eeuw een puinhoop van gemaakt. Het is niet dat we van kwade wil waren. Veeleer hebben we de waarschuwende tekenen niet begrepen. We geloofden vast dat de technische vooruitgang voor alle problemen vroeg of laat een oplossing zou bieden. We koesterden ons comfortabele leventje. En kijk nu. Onze wereldbol lijkt wel behekst te zijn.

Kleinkinderen hebben nog veel jaren te leven op aarde. U ook. Wij een stuk minder. Wij zijn niet zozeer bezorgd over onze eigen toekomst. Maar wij zijn zéér bezorgd over hen die na ons komen.

Daarom verwachten wij van u ingrijpende maatregelen. De tijd dringt, aarzel niet, ook als u bang bent dat u brede groepen in de samenleving voor het hoofd zult stoten. Wel moeten die maatregelen altijd sociaal zijn, dit wil zeggen, dat ze de armsten onder ons niet nog dieper in de armoede duwen. Nooit. De ongelijkheid is zo al schreeuwend genoeg. Daarbij, voor echte oplossingen moet je altijd de hele samenleving meenemen, rijk, arm en alles ertussenin. Doe je dat niet, dan werken ze averechts.

Het is uw verantwoordelijkheid, uw plicht, uw grootse opdracht, het leven van ons allemaal om te gooien. Niet minder. Ga niet zitten zuchten achter praktische hinderpaaltjes. Laat varen het in angstzweet gedrenkte geneuzel op wereldconferenties. Verdwijn niet in een wolk van snel verdampende compromissen. Gooi weg die oude vormen en gedachten. Treed op. Doe.

Weet dat het glorieuze tijdvak van de auto voorbij is en dat de elektrische auto geen oplossing biedt.

Wij moeten ervan doordrongen raken dat minder beter is.

Durf te streven, nee, niet naar negatieve groei, welk warhoofd heeft dát bedacht, maar noem het ding bij zijn naam. Streef naar krimp. Zie de verwoestingen onder ogen die de hoogheilige globalisering heeft aangericht en elke dag nog aanricht.

Wij, grootouders, zijn opgegroeid in de vaste overtuiging dat meer altijd beter is. Meer = beter. Dat arme mensen daarvan overtuigd zijn, is volkomen begrijpelijk. Wie te weinig heeft om fatsoenlijk te leven, wil meer, daar hoeft niemand een tekeningetje bij te maken. Maar voor ons, in het rijke Europa, voor ons, in de superrijke Belgische gewesten, is die rekenkunde achterhaald. Wij moeten ervan doordrongen raken dat minder beter is.

Wij leven in razendsnelle tijden. In tien jaar tijd gebeurt meer dan vroeger in een eeuw. Daarom is het raadzaam dat wij allen, grootouders en politici, leren van de jongeren.

Zij willen de zaken keren. Zij komen de straat op. Hun protest klinkt over de hele wereld. Prachtig is dat, die geestdrift, die woede. Maar ook die verbazende kunde. De jongeren laten zich niet van de wijs brengen door schouderophalen, sarcasme, cynisme. Er staat te veel op het spel.

Wij, grootouders, kunnen alleen maar ons stinkende best doen om hen te steunen en aan te moedigen. U, politici, u moet uw stinkende best doen om het jongerenprotest te brengen naar daden. Uw daden zullen botsen op gigantisch eigenbelang, op onmetelijke leugens, op machtig en systematisch verzet. Laat u niet afschrikken. Grootouders en jongeren steunen u. Sterker, wij drijven u voort. Weg van de afgrond. Naar een wereld die nog net leefbaar zal zijn.

Het moment is nu.
Aan het werk.

De tekst van de boodschap werd geschreven door Geert van Istendael, ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat, www.grootoudersvoorhetklimaat.be