Wie zorgt er voor een échte groene revolutie?

Maakt u zich zorgen over de voedselcrisis? Dat hoeft eigenlijk niet, want de oplossing voor die voedselcrisis is heel eenvoudig. Lees even mee voor u ons gek verklaart. In de wereld leven 2,5 miljard mensen van de landbouw – boeren, boerinnen en hun kinderen. Zij zijn perfect in staat om de wereld van voldoende voedsel te voorzien. Overal waar boerenfamilies over voldoende en goede grond beschikken en over de middelen om te investeren in een productieve landbouw, leveren zij ronduit schitterende prestaties. Zij kunnen de oplossing bieden voor de stress die wij met ons allen de voorbije decennia door de wereld hebben gejaagd: we hebben de landbouw en de boeren aan hun lot overgelaten, de voedselproductie doen stokken, de prijzen laten stijgen en de honger en de ondervoeding laten toenemen en we vullen nog liever onze benzinetanks met zogenaamde biobrandstoffen dan mensen te laten eten. Tot voor kort heerste honger vooral op het platteland. Nu raken zelfs de steeds talrijker arme stadsbewoners niet langer aan betaalbaar eten. Maar het kan anders, en veel beter.

LEES OOK

DFID UK (CC BY 2.0)
De verkiezingen van Miss Oeganda worden door het leger dankbaar ingezet om jongeren warm te maken voor landbouw.
Rusty Stewart (CC BY-NC-ND 2.0)
Op 16 september was de Israëlische ambassadeur in België, Jacques Revah, te gast in de kamercommissie Buitenlandse Zaken.
IDF (CC BY-NC 2.0)
De Israëlische ambassadeur in ons land en Luxemburg, Jacques Revah, werd op 16 september gehoord door de kamercommissie Buitenlandse Zake
Sarahemcc (CC BY 2.0)
Oeganda is vanouds de grootste koffie-exporteur van Afrika maar de sector staat nu onder grote druk door de klimaatverandering.