België verscholen in het EU-peloton

Analyse

België verscholen in het EU-peloton

Europa herziet de economische relatie met haar oude kolonies. 11.11.11 vindt dat de rol van België in dit debat transparanter moet zijn.

Europa heeft met de ACS-landen, de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan, al lang een speciale relatie. De Unie gaf de ACS-landen betere prijzen voor hun grondstoffen en/of een betere toegang tot de Europese markt.
Die voorkeursbehandeling strookt niet met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en heeft ook niet belet dat de ACS-landen hun aandeel in de wereldeconomie zagen krimpen. Daarom stelde de EU in 2000 voor om haar economische relatie met de ACS-landen in vrijhandelsakkoorden te gieten, zogenaamde Economische PartnershipsAkkoorden (EPA’s) met zes regio’s van ACS-landen: de Caraïben, West-Afrika, Oost-Afrika, Centraal-Afrika, Zuidelijk-Afrika en de Stille Oceaan (zie Mo* 35, juli 2006).
Zo’n vrijhandelsakkoord stemt wel overeen met WTO-regels. De EU beloofde de ACS-landen veel asymmetrie en flexibiliteit: de ACS-landen krijgen meer tijd dan de EU om hun grenzen open te stellen. Eén ding is duidelijk: de ACS-landen, die tot de zwakste economieën ter wereld horen, in één zak stoppen met de hypercompetitieve EU, dreigt miljoenen banen te kosten als het verkeerd wordt aangepakt. 
De onderhandelingen hierover lopen normaal gezien eind 2007 af. Dat is voor sommige regio’s zeer snel. De landen van de Stille Oceaan lieten al weten dat de EU hen onder druk zet door hulp afhankelijk te maken van de tijdige goedkeuring van een EPA.
Hoewel Vlaanderen en Wallonië mee bevoegd zijn voor handel en ontwikkelingssamenwerking, spelen ze amper een rol in dit debat. Marc Maes die bij 11.11.11 de EPA’s op de voet volgt: ‘Ik heb ook nog nooit een uitgeschreven Belgisch standpunt gezien. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht vindt dat we enkel het Europese standpunt moeten kennen. Hij wil niet dat we weten welke input België heeft. Hij vreest dat de lidstaten dan tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld. Hier staat 11.11.11  lijnrecht tegenover De Gucht: meer transparantie over de Belgische rol wordt een van de hoofdeisen van de komende campagne. Hoe kunnen parlement en civiele samenleving nog invloed hebben als ze niet weten wat hun minister zegt?’ Vincent Stuer, De Guchts woordvoerder, beaamt dat de minister niet communiceert over de Belgische rol omdat handel een puur Europese bevoegdheid is.
De Belgische senaat bekende wel kleur. Deze stelde in een resolutie van 5 december 2006 dat de ACS-landen hun markten pas moeten openen voor de Europese concurrentie als ze vinden dat hun onderlinge regionale integratie ver genoeg gevorderd is. Dat is een vrij radicale positie, maar houdt de regering er ook rekening mee? Zeker, alle politieke partijen vinden dat de EPA’s de ontwikkeling moeten dienen maar wat betekent dat concreet?
Liberale ministers als De Gucht en De Decker (Ontwikkelingssamenwerking) geloven dat open markten goed zijn voor de ACS-landen. De Waalse socialist Didier Donfut bepleit als staatssecretaris voor Europese Zaken dan weer het recht van ACS-landen om een groot deel van hun handel voor lange tijd uit het vrijhandelsakkoord te houden.
Dat zegt diens adviseur Philippe Detheux.  ‘Onlangs heeft België na veel discussie aanvaard dat de ACS-landen hun diensten niet moeten liberaliseren als ze dat niet willen.’ Vooralsnog plakt België geen concrete cijfers op de liberaliseringsgraad: hoeveel procent van hun producten mogen de ACS-landen uit de vrijhandel houden en hoe lang?
Het samenspel van coalitiepartners zal de concrete houding tijdens de onderhandelingen bepalen. ‘België bevindt zich tot nu toe ergens in het midden van het veld,’ verwoordt een ambtenaar die het van dichtbij meemaakt. Vrij logisch met liberalen en socialisten die elkaar in evenwicht hielden. Mogelijk verandert die rekensom nu er een andere coalitie in de maak is.